Tájékoztató a klinikai szakképzésről

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 Vissza a Szakképzés oldalára

T Á J É K O Z T A T Ó

a klinikai szakpszichológusok számára meghirdetett egészségügyi felsőfokú szakirányú

SZAKKÉPZÉSRŐL

....

I. Költségtérítéses képzés

(2020)

.

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi (7624 Pécs Szigeti út 12), valamint a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (7624 Pécs Ifjúság út 6.) közös szakképzése.

.

A szak megnevezése:

a)       felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia (48 hónap)

b)       gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia (48 hónap)

A képzés szintje: egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés

A szak indításának oktatási formája: szakvizsgára felkészítő szakirányú szakképzés, amely elméleti blokkokban és gyakorlati keretben történik, folyamatos munkavégzés mellett (A gyakorlati képzés része.)

A képzési idő: 8 félév, összes óra szám: 1300 óra (400 óra elmélet, 900 óra gyakorlat)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

- felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

- gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

A képzés folyamatos, minden év szeptemberében indul első évfolyam.

Az oktatás önköltséges a tandíj az infláció mértékének megfelelően szemeszterenként változhat. A tandíj 180 000,- Ft / félév, és a szakvizsga díját nem tartalmazza.

Aktuális információk a Pszichológiai Intézet igazgatási ügyintézőjétől szerezhető: Maurerné Polhammer Andrea 72-503-600, mellék: 24560, email: maurer@pte.hu

..........

A képzésben való részvétel feltételei:

(A jelentkezési anyagához ezekről kell csatolnia az igazolásokat!)

.

  • Egyetemi MA fokozatú pszichológus diploma, illetve a korábbi öt éves képzésben megszerzett pszichológus egyetemi diploma
  • Klinikai (és/vagy mentálhigiéniai), egészségügyi teljes idejű, de legalább heti 20 órás munkaviszony igazolása, függetlenül attól, hogy állami-, magán- vagy voluntáris (nonprofit) szektorban tevékenykedik.
  • Szakmai önéletrajz.
  • Az alábbi tesztmódszerekkel kapcsolatos jártasság: MAWI vagy MAWGYI, MMPI, Rorschach-próba (diplomamelléklettel vagy index-másolattal igazolni). 
  • Megkezdett önismereti pszichoterápiás tapasztalat szerzés a kiképző terapeuták regiszterében szereplő terapeutától.
  • A munkáltató javaslata, hozzájárulása (e célra rendszeresített űrlapon), magán szektorból jelentkezők esetén a hozzájárulást az illetékes ÁNTSZ szakfelügyelő pszichológus, illetve a Magyar Pszichológus Kamara (jelenleg e helyett a Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium) adhatja.
  • Munkaköri leírás.

.

A felvételi személyes beszélgetés formájában történik, mely a jelentkező szakmai tapasztalataira és motivációinak tisztázására irányul.

A költségtérítéses képzés jelentkezési határideje: 2020. augusztus 03.

.

Felvételi eljárás: 

A felvételi jelentkezés dokumentumait a Maurerné Polhammer Andrea, PTE BTK Pszichológiai Intézet 7624 Pécs, Ifjúság u. 6. címre kérjük küldeni! A borítékra írják rá: "Klinikai szakpszichológus képzés"

  • Gyermek- és ifjúsági, Klinikai- és mentálhigiéniai szakpszichológus 2020. augusztus 24-25.
  • Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képzésen: 2020. augusztus 27-28.

A pontos időpontról minden jelentkezőt kiértesítünk elektronikus úton. A felvételi időpontja nem módosítható.

 .

A felvételi anyaghoz kérjük csatolni:

.

1. Költségtérítéses képzés jelentkezési lap - 1 eredeti példány

2. Szakmai önéletrajz - 1 eredeti példány

3. Diploma, diploma melléklet másolata - 1 példány

4. Szakképzési szerződés, és annak mellékleteiből - 3 eredeti példány

5. Munkáltatói igazolás- 3 eredeti példány a munkáltató nyomtatványával

6. Munkaköri leírás (lehet másolat is!) - 3 példány

7. Amennyiben végzett már módszerspecifikus képzést, úgy arról igazolás.

.

.

II. Támogatott rezidensi rendszerben

 .

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidensi Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015 (VI.30) Kormány rendelet 17.§ (2) bekezdése szerinti keretszámok egyetemi régiók szerinti bontásában a következők:

2020

 

Debreceni Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Egyetemi utánpótlást

szolgáló keretszám

 

 szakpszichológus:

 

6 fő

 

6 fő

 

6 fő

 

6 fő

 .

.

Jelentkezés és rendszerbevétel általános folyamatábrája PTE ÁOK és BTK

közös Klinikai szakpszichológus képzés EGYETEMI UTÁNPÓTLÁS (központi

foglalkoztatású rezidensi)* helyekre

.

.

 

Jelentkezés

Rendszerbevételi eljárás

Képzés

 

Mikor?

 

2020. augusztus 03-ig.

 

Pontos időpontról ELEKTRONIKUS értesítés.

Kiküldő: PTE BTK Pszichológiai Intézet

Államilag támogatott helyeknél: Rendszerbevételi eljárás felnőtt és gyermek szakirányon: 2020. augusztus 26.
Az eljárás időpontja nem módosítható!

.

Szakképzési megállapodás keltezésének időpontjától 

 

Hol / hova?

.

.


.

Helyszín

 

 

PTE BTK Pszichológiai Intézet 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.

Maurerné Pollhammer Andrea

 

PTE BTK- ÁOK Rendszerbevételi

Bizottság

 

 

 

PTE BTK Pszichológiai Intézet 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.  

.


Munkavégzés helyszíne: akkreditált képzőhely. Akkredtiált képzőhelyek listája és teljes akkreditációs folyamat kezelése: www.reny.hu 

 

Szükséges dokumentumok és  feltételek

 

1.)  Jelentkezési lap;

2.) eü, tv. szerinti foglalkoztatásra irányul jogviszony a munkáltatóval

3.) Erkölcsi bizonyítvány  KIZÁRÓLAG támogatott szakképzéshez     

 

Jelentkezéssel azonos, illetve lehetőség van a jelentkezési dokumentumok kiegészítésére (pl, többlet pont)

 

Feltételek:

• Szakképzési megállapodás (benyújtott adatlappal)

• Egyéni szakképzési munkaterv

• Rendszeres havi jelentés

(Jelentési kötelezettségek teljesítése az államilag támogatottak esetében)

 

 

 

 

 

 

 

 

* Támogatott rezidensi hely: A Jelölt az ÁEEK-val létesít munkaviszonyt, munkáltatói jogkört megosztva a PTE ÁOK-val, mint elsődleges képzőhellyel a szakképzés teljes időtartamára, és a szakképzés teljes költségét a Minisztérium finanszírozza.