Pszichológia mesterképzés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A képesítési követelményeknek megfelelően a mesterképzés célja olyan pszichológus szakemberek képzése, akik megszerzett pszichológiatudományi ismereteik birtokában tájékozottak a pszichológia több ágában. Ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit, és képesek ezeket az egyének, csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni. A mesterképzés befejezése után megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés és pszichológus szakképzés keretében történő folytatásához.

Mesterképzések:

Kognitív pszichológia 

Integratív elméleti és gyakorlati ismeretrendszer 

Kognitív, biológiai és evolúciós szemlélet és módszerek

Kutatás és gyakorlat (klinikum, iskolapszichológia)

Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia  

Fejlődéslélektan klinikai irányultságú oktatása

Kurrens fejlődéslélektani elméletek: kutatás és gyakorlat

Klinikai tapasztalatok megszerzése

Klinikai- és egészségpszichológia 

Klinikai- és az egészségpszichológia tudományterületének átfogó elméleti és gyakorlati ismeretei

Diagnosztikai-, terápiás- és kutatási módszerek

Klinikai, egészségmegőrzés és egészségfejlesztés területén gyakorlat

Társadalom- és szervezetpszichológia

Korszerű elméleti tudás, széles körű módszertani jártasság és gyakorlati ismeretek

Gazdasági életben és társadalmi szervezetekben alkalmazható gyakorlati tudás

Kutatási gyakorlat 

Counselling and School Psychology

Wide range of knowledge covering the most important working fields.

Continuous practicum during the whole curriculum (2 days of practicum, 3 days of classes each week)  

Learn and use the most recent methods in assessment and practice.

.


.

Kedves Érdeklődők!

.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Intézeti Tanács és a Kar vezetőségének közös döntése értelmében egyéni (kedvezményes) tanrend a Pszichológiai Intézetben nem adható, azt az intézet igazgatója és szakfelelőse nem támogatja, tekintettel az itt folyó képzés sajátosságaira.

 .