Pécsi Tudományegyetem

Pszichológia Intézet

                        

   
   

Prof. Kiss Enikő Csilla

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Egyetemi tanár

Tanszékvezető  

  

KAPCSOLAT

.

Pszichológia Intézet

7624 Pécs Ifjúság u. 6.

Iroda: B 307

Tel: +36 72 501 500 /24607

 

E-mail: kiss.eniko@pte.hu

Fogadóóra:


OKTATÁS

.

BA -   Kutatási gyakorlat a személyiség-lélektan területén

MA  - Stressz, megküzdés, a személyiség pozitív erőforrásai

         Személyiség-lélektan mesterfokon

         Mindfulness meditáció

         Szakdolgozati szeminárium

PhD - Szondi Lipót sorsanalízise 

         Személyiség-lélektani kutatási gyakorlat 

         Személyiség-lélektani kutatói szeminárium 

         Reziliencia, a személyiség pozitív erőforrásai

.


KUTATÁS

.

A reziliencia és a pozitív erőforrások szerepe a személyiségpszichológia és az egészségpszichológia nézőpontjából

Szondi-teszt és elmélet

.

 

.


LEGFRISSEBB PUBLIKÁCIÓK

.

Könyv

 • Kiss Enikő Csilla, Sz. Makó Hajnalka (szerk.) (2015): Gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana. Pécs, Pro Pannónia Könyvkiadó.
 • Kiss Enikő Csilla, Sz. Makó Hajnalka (szerk.) (2013). Mentálhigiéné és segítő hivatás. Pécs, Pro Pannónia Könyvkiadó.

 • Gy. Kiss Enikő, Polyák Lilla (szerk.) (2012): Egészség Rehabilitációs Füzetek II. A személyes és társas tényezők szerepe a rehabilitációs munkában. Budapest, Oriold és Társa Kiadó.

 • Gy. Kiss Enikő, Polyák Lilla (szerk.) (2010): Egészség Rehabilitációs Füzetek I. A krónikus betegséggel élők orvosi, pszichológiai és társadalmi rehabilitációja.  Kaposvár, Magyar ILCO Szövetség.

 • Gyöngyösiné Kiss Enikő, Oláh Attila (szerk.) (2007): Vázlatok a személyiségről – a személyiség-lélektan alapvető irányzatainak tükrében. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

 • Gyöngyösiné Kiss Enikő (szerk.) (2002): Szondi Lipót: A kísérleti ösztöndiagnosztika tankönyve. A Szondi-teszt. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

 • Gyöngyösiné Kiss Enikő (1999): Szondi Lipót. In: Magyar Panteon sorozat. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

 • Gyöngyösiné Kiss Enikő (szerk.) (1996): Szondi Lipót: Ember és sors. Budapest, Kossuth Könyvkiadó.

.

Cikkek, tanulmányok

 • Makai Gábor, Rátvai Edina, Veszely Judit, Pethes Barbara, Kiss Enikő Csilla (2019) Resilience in Patients with Diabetes-Related Lower Limb Amputation. Open Psyhology Journal, 12. 34-39.

 • Teleki Szidalisz, Zsidó András Norbert, Komócsi András, Lénárd László, Kiss Enikő Csilla, Tiringer István (2019) The role of social support in the dietary behavior of coronary heart patients: an application of the health action process approach. Psychology Health & Medicine 24:6. 714-724.

 • Markó Éva, Kiss Enikő Csilla (2018) Resilience researches in connection with parents of children with ADHD: A systematic narrative review. Horizons of Psychology 27. 127.

 • Csókási K., Hargitai R., Járai R., Nagy L., Czirják L., Kiss E. Cs. (2017). Personality and psychopathology in patients with systemic sclerosis. Open Psychology Journal 10. 41-48.

 • Kövesdi Andrea, Nagy László, Kiss Enikő Csilla (2017) Reziliencia és a hangulati tényezők összefüggése anorexiás kamaszlányok körében (2017). Személyes Tér – Közös Világ, Kivonatkötet MPT XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szeged.

 • Vajda Dóra, Kiss Enikő Csilla (2017) A mindfulness meditáció alkalmazása a várandósság alatt. In: Szentiványi-Makó, Hajnalka; Veszprémi, Béla (szerk.) A párkapcsolattól a gyermekágyig: A várandósság, a szülés és a gyermekágy időszakának pszichológiája és pszichoszomatikája. Pécs, Magyarország : OCTOPORT Oktató, Tanácsadó és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft, 166-184.

 • Kövesdi A., Bokor P., Nagy L., Kiss E. Cs. (2016) Investigation of resilience among adolescent girls with anorexia nervosa In: Anita, Lauri Korajlija; Drazen, Begic; Tanja, Jurin (szerk.) 37th STAR Conference: Book of Abstracts. Zagreb, Horvátország:Medicinska Naklada, pp 132.

 • Vajda Dóra, Kiss Enikő Csilla (2016) Effects of a Mindfulness Based Intervention on Psychological Distress and Romantic Relationships: Results of a Pilot Study. HSOA Journal of Community Medicine & Public Health Care 3:1 Paper: 014.

 • Kiss Enikő Csilla (2015) A lelki ellenálló képesség, a reziliencia jelensége a pszichológiában. In: Kiss Enikő Csilla, Sz. Makó Hajnalka (szerk.) Gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana. Pécs, Pro Pannonia Kiadó, 352-367.

 • Kiss Enikő Csilla (2015) Protektív személyiségfaktorok. In: Kiss Enikő Csilla, Sz. Makó Hajnalka (szerk.) Gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana. Pécs, Pro Pannonia Kiadó, 338-351.

 • Sz. Makó Hajnalka, Kiss Enikő Csilla (2015) A művi abortusz mentális nők egészségére gyakorolt rövid és hosszú távú hatása a reziliencia, coping és neuroticizmus jellemzőkkel összefüggésben. Alkalmazott Pszichológia 15.1.93-109.

 • Demeter Andrea, Kiss Enikő Csilla (2013). A személyes, a családi és a társas támogatás protektív tényezőinek szerepe átmeneti otthonban elhelyezett anyáknál. In: Kiss Enikő Csilla, Polyák Lilla (szerk.) (2013) Sztómaterápiás eszközök befolyása az életminőségre, életvitelre és a lelki ellenálló képesség tényezői. Kaposvár, Magyar ILCO Szövetség kiadása, 94-109. 

 • Gy. Kiss E., Csokasi K., Hargitai R., Kaplar M., Nagy  L., Czirjak L. (2012): Resilience and protective factors of personality. In: Psychology & Health, 27:sup1. 222. 

 • Máté Viktória, Káplár Mátyás, Kiss Enikő (2012): A projective study on meditation: comparison of a meditation group and a Hungarian control group by Szondi Test. In: Szondiana, Zeitschrift für Tiefenpsychologie und Beiträge zur Schicksalsanalyse. 41-47.

 • Csókási Krisztina, Hargitai Rita, Járai Róbert, Nagy László, Czirják László, Gy. Kiss Enikő (2011): Personality and somatic health status in autoimmune diseases. In: Psychology & Health, 26:sup2. 257.

 • Gy. Kiss Enikő (2011): A kísérleti ösztöndiagnosztikai teszt, a Szondi-teszt. In: Császár-Nagy Noémi, Demetrovics Zsolt, Vargha András (szerk.) (2011). A klinikai pszichológia horizontja. Budapest, L’Harmattan Kiadó. 244-257.

 • Gyöngyösiné Kiss Enikő (2010): Personality and the familial unconscious in Szondi’s fate-analysis. In: Empirical Text and Culture Research 4. 70-80.

 • Goncalves, B., Ferreira, A., Káplár, M., Gyöngyösiné Kiss, E. (2010): Comparing Szondi test results from Hungarian and Portuguese community samples. Empirical Text and Culture Research 4. 81-89.

 • Nagy, L., Hargitai, R., Csókási, K., Gyöngyösiné Kiss, E., Czirják, L. (2009): Measuring depression in patients with autoimmune disorders. In: Panminerva Medica, Vol. 51, Suppl. 1 to No. 3. pp. 80.

 • Gyöngyösiné Kiss Enikő, Sajabó Heléna, Káplár Mátyás (2008): The genotropic theory of the choice in love. In: Szondiana, Zeitschrift für Tiefenpsychologie und Beiträge zur Schicksalsanalyse. 156-169. 

 • Gyöngyösiné Kiss Enikő (2007): Mélylélektan és emberkép. In: Péley Bernadett – Révész György (szerk.): Autonómia és identitás.  Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 59-69.

 • Gyöngyösiné Kiss Enikő (2007): A művészeti alkotások befogadásának személyiség-lélektani perspektívája In: Czigler István – Oláh Attila (szerk.): Találkozás a pszichológiával. Budapest, Osiris. 184-200.

 • Gyöngyösiné Kiss Enikő (2003): A kreativitás mélylélektani teóriái In: Kézdi Balázs - Kállai János (szerk.): Új távlatok a klinikai pszichológiában, Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 81-96.