Pécsi Tudományegyetem

Pszichológia Intézet

                        

   
   

Prof. Kállai János

Nyomtatóbarát változatPDF változat

MTA doktora/DSc tudományos tanácsadó

 

KAPCSOLAT

PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

7624 Pécs Szigeti út 12.

E-mail: janos.kallai@pte.hukallai.janos@pte.hu

Kutatócsoport: http://neurocog.aok.pte.hu

Publinkációk MTMT listájának eléréséhez kattintson ide!


 

OKTATÁS 

Pécsi Orvostudományi Egyetem Pszichiátriai és Orvosi Pszichológiai Klinika, majd PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet: orvosi pszichológia, neuropszichológia, egészségpszichológia előadás és gyakorlat (1979-); medical psychology, health psychology lecture and practice (1992-). neuropsychology lecture (2003-) mentálhigiéné, diplomás ápolók és dietetikusok számára (1993-1998).  

2 . PTE BTK Pszichológiai Intézet: iskolai mentálhigiéné, kérdőíves módszerek, módszerspecifikus pszichoterápiák, pszichoterápia alapkérdései, viselkedéscentrikus személyiségelméletek, bevezetés a klinikai és az egészségpszichológiába, pszichológus etika, társas kapcsolatok neuropszichológiája (1992-), neuropsychology, cognitive view in clinical psychology, clinical and health psychology (2009-2011).

 

Posztgraduális képzésben:

1.        Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem, majd Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológiai Tanszék Klinikai Pszichológiai szakképzés: klinikai pszichológia előadások, klinikai szupervízió és bázisgyakorlat vezető (1992-2000).
2.        PTE BTK és PTE AOK közös szervezésében Pécsi Klinikai és Mentálhigiénés szakképzés: módszerek, pszichoterápiák, szakmai identitás, kontextus az egészségügyben, témakörökben (2000-).
3.        Onkológus szakképzés: pszichoonkológia, az orvos-beteg kapcsolat kritikus helyzetei (2004-)
Családorvos szakképzés: orvos-beteg kommunikációs stratégiák 

1.        Nőgyógyász szakképzés: lelki egészség menopauza után (2005- nőgyógyász szakorvos továbbképzés).
2.        Pszichiátriai és pszichoterápiás szakvizsga felkészítő kurzusokon belül: személyiségfejlődés, kognitív és viselkedésterápia kurzusok tartása, kognitív terápiás kiképző terapeutai tevékenység elméleti, szemináriumi és szupervíziós szakaszokban, eset demonstrációkkal (1993-).
3.        PTE Művészeti Kar, Művészetterápiás Szakképzés: pszichoterápiák alapjai, kognitív és viselkedésterápiák (2002-).

 

Doktori Iskola kereti között:

1.      PTE BTK Pszichológiai Doktori Iskola tagja; Témakörök: Modern biopszichológiai elméletek személyiségfejlődésben; Modern kognitív és neuropszichológiai eredmények az emóció és a szociális kapcsolatok kutatásában (2000 - ).  
2.      PTE ÁOK Elméleti orvostudományok (állandó tag) Viselkedéstudományi program vezetője; Témakörök: A szorongás pszichobiológiája; Modern neuropszichológiai eredmények az emóciók kutatásában (2003 -). 


 

KUTATÁS

Klinikai pszichológiai,

Egészségpszichológiai kutatások,

Pszichológiai, magatartástudományi, kognitív és affektív idegtudományi  kutatás és szervezés 


 

PUBLIKÁCIÓ

Összes publikáció az MTMT oldalán

Kállai, J. (1989). Gyakorlatok pánik és agorafóbiás személyek számára. Magyar Kognitív és Viselkedésterápiás Egyesület, Budapest, p. 89 

 

Könyv:

1. Kállai, J., Karádi K., Tényi, T. (1998). A térélmény kultúrtörténete és pszichopatológiája. Tertia Kiadó, Budapest. p. 206 (ISBN: 963 85866 0 5)

 

2. Kállai, J., Gál B. (szerk.) (1999). Az első találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatban. Janus/Osiris Kiadó, Budapest, p. 126 (ISBN: 963 379 576 1)

3. Kállai, J., Kézdi, B. (szerk.) (2003). Új távlatok a klinikai pszichológiában. Új Mandátum Kiadó, Budapest, p. 218 (ISBN: 963 9336 95 5)

4. Kállai, J. (2004). Téri tájékozódás és szorongás. Janus/Gondolat Kiadó, Budapest, p. 264 (ISBN: 963 9500 65 8)

 

5. László, J., Kállai J., Bereczkei, T. (szerk.) (2004). A reprezentáció szintjei. Kognitív Szeminárium Sorozat, Gondolat Kiadó, Budapest, p. 380 (ISBN: 963 9500 71 2)

6. Rózsa S., Kállai, J., Osváth A., Bánki M. Cs. (2005). Temperamentum és karakter: Cloninger pszichobiolóiai modellje. A Cloninger-féle temperamentum és karakter kérdőív felhasználói kézikönyve. Medicina Kiadó, Budapest, p. 208 (ISBN: 963 242 947 8)

 

7. Kállai, J., Varga, J. Oláh, A. (szerk.) (2007). Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina Kiadó, Budapest, p. 520 (ISBN: 978 963 226 134 8)

 

8. Kállai, J., Bende, I., Karádi, K., Racsmány, M. (szerk.) (2008). Bevezetés a neuropszichológiába. 2008, Medicina Kiadó, Budapest, p. 577 (ISBN 978 963 226 134 8)

 

9. Kállai János (2013). Társaskapcsolatok neuropszichológiája. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, p. 350 (ISBN 978 963 226 445 5)

10. Kállai János, Kaszás Beáta, Tiringer István (2013). Az időskorúak egészségpszichológiája. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, p. 435 (ISBN 978 963 226 434 9) – Felsőoktatási tankönyv

 

 

Könyvfejezet:

1. Pörczi, J., Kóczán, Gy., Kállai, J., Vadas, Gy. (1986). A többoldalúan hátrányos helyzet egészségkárosító hatásai ifjúkorban. In: (szerk.) Tahin, T. Fiatalok egészségi állapota és biológiai fejlődése. Társadalomtudományi Intézet. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 123-146.

 

2. Kállai, J. (1995). Az éberség, serkentettség, aktivitás pszichológiai alapjai. In: (szerk.). Bernáth L, Révész Gy. A pszichológia alapjai. Tertia, Budapest, pp. 167-183.

3. Kállai J. (1999). Szociofiziológiai jelenségek az interjú folyamatában. In: (szerk.) Kállai J.,  Gál B.: Az első találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatban. Janus/Osiris, Budapest, pp. 114-125.

 

4. Kállai, J. (1999). A klinikai pszichológia és a mentálhigiénés szakma jelene és jövője. In: (szerk.) Bagdy E. Mentálhigiéné. Elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. Animula, Budapest, pp. 93-97.

 

5. Kállai, J., Karádi, K. (2002). A térészlelés fejlődése: ego- és allocentrikus téri referenciák. In: (szerk.) Racsmány M., Kéri Sz. Architektúra és patológia a megismerésben. Kognitív Szeminárium Sorozat. Budapest, BIP Kiadó. pp. 163-186.

 

6. Kállai, J. (2003). A konverziós hisztéria neuropszichológiai megközelítése. In: (szerk.) Kállai, J., Kézdi, B.: Új távlatok a klinikai pszichológiában. Új Mandátum, Budapest, pp. 145-160.

7. Kállai, J., Lábadi Kovács, B., Osváth, A., Makány, T., Karádi K. (2004). A téri reprezentáció különböző szintjei valós és virtuális térben. In: (szerk.) László J., Kállai J., Bereczkei, T.: A reprezentáció szintjei. Kognitív Szeminárium Sorozat. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 31-43.

 

8. Lábadi, B., Karádi, K. Kállai, J. (2004). Body representation and spatial orientation in small-scale space in blind and sighted children. In: (eds.). S. Ballesteros, M. A. Heller, Touch, Blindness and Neuroscience. Viara Press, Madrid, pp. 97-107.

9. Kállai, J. Varga, J., Oláh, A. (2007). Az egészségpszichológia alkalmazási területei és alapfogalmai. In (szerk.): Kállai, J., Oláh, A., Varga, J.: Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina Kiadó, Budapest, pp. 23-33.

 

10. Kállai, J. (2007). Egészség és társas támogatás. In (szerk.): Kállai, J., Oláh, A., Varga, J.: Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina Kiadó, Budapest, pp. 199-214.

 

11. Kállai, J., Karádi, K. (2008). Afáziák. In (szerk.): Kállai, J., Bende, I., Karádi, K., Racsmány, M.: Bevezetés a neuropszichológiába. Medicina Könyvkiadó Zrt.,  Budapest, pp. 337-355.

12. Kállai, J. (2008). A téri információ-feldolgozás neuropszichológiája. In: (szerk.). Kállai, J., Bende, I., Karádi, K., Racsmány, M.: Bevezetés a neuropszichológiába. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, pp. 399-417.

13. Kállai, J. (2008). A szociális kapcsolatok neuropszichológiai zavarai. In: (szerk.). Kállai, J., Bende, I., Karádi, K., Racsmány, M.: Bevezetés a neuropszichológiába. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, pp. 465-491.

14. Katalin Károssy, Zsuzsanna Kerekes, Dávid Horváth, Péter Gőcze, Kállai János (2008). Association of Serum Lipoprotein Levels, Cognitive Performance and Emotional Well-being in Postmenopausal Women. In: edited by Beatrix Lábadi: Cognition and Interpretation. Pécs Studies in Psychology, Authors PTE BTK Pszichológiai Intézet, Pécs, pp. 32-49.

15. Anikó Osváth, Beatrix Lábadi, Péter Kosztolányi, János Kállai (2008). The Study of Infant Temperament: The Hungarian Version of the IBQ-R. In: edited by Beatrix Lábadi: Cognition and Interpretation. Pécs Studies in Psychology, Authors PTE BTK Pszichológiai Intézet, Pécs, pp. 73-84. ISBN szám: 978 963 642 203 5

16. Karádi Kázmér, Horváth Dávid, Kállai János (2010). Pszichoterápiás munka traumatikus agysérült személyekkel. In: (szerk.) Gy. Kiss Enikő, Polyák Lilla: A fogyatékossággal élők pszichológiai és társadalmi rehabilitációja. ILCO Konferencia, Magyar ILCO Szövetség kiadója, pp. 67-73.

17.  Kállai János (szerző); Ozsváth Károly (szerkesztő) (2011). Egészségpszichológiai szószedet: Pszichiátriai lexikon. Oldalszám: 50-55., Oriold és Társai Kiadó, 375 oldal. (ISBN 978 963 9771 55 0)

/Ozsváth Károly szerkesztő; szerzők: Bánki M. Cs.; Boncz I.; Buda L.; Fráter R.; Gaszner P.; Gerevich J.; Huszár I.; Janka Z.; Kállai J.; Kalmár S.; Kopp M.; Kurimay T.; Lozsádi K.; Moussong-Kovács E.; Németh A.; Ostorharics-Horváth Gy.; Ozsváth K.; Pető Z.; Rihmer Z.; Szabó I.; Szőnyi G.; Tariska P.; Tiringer I.; Tringer L.; Túry F.: Pszichiátriai lexikon./  

 

18. Kállai János, Kaszás Beáta, Tiringer István (2013). Az időskorúak egészségpszichológiája: szemlélet és álláspontok. In: Kállai János, Kaszás Beáta, Tiringer István: Az időskorúak egészségpszichológiája. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 435 oldal (ISBN 978 963 226 434 9), pp. 19-26.

19. Kállai János (2013). Az idősödés folyamatának pozitív pszichológiai szemlélete. In: Kállai János, Kaszás Beáta, Tiringer István: Az időskorúak egészségpszichológiája. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 435 oldal (ISBN 978 963 226 434 9), pp. 213-243.

 20. Kerekes Zsuzsanna, Kállai János (2013). Társas támogatás, szociális integráció, magány és intimitás időskorban. In: Kállai János, Kaszás Beáta, Tiringer István: Az időskorúak egészségpszichológiája. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 435 oldal (ISBN 978 963 226 434 9), pp. 303-336.

21. Kerekes Zsuzsanna, dr. Révész György, dr. Kállai János, dr. Karádi Kázmér, Hartung István, Kocsor Ferenc, Solti Barbara, dr. Nábrády Mária, dr. Tiszberger Mónika, Feldmann Ádám (2013). Szorongásérzékenység – a pszichofiziológiai vulnerabilitás mérhetősége. pp. 39-54. ILCO Konferencia 2012. Sztómaterápiás eszközök befolyása az életminőségre, életvitelre és a lelki ellenálló képesség tényezői. Kiss Enikő Csilla – Polyák Lilla (szerk.). A Magyar ILCO Szövetség 2012-es konferenciájának válogatott, lektorált tanulmányai. /ISBN 978-963-88361-5-1/ Kiadja a Magyar ILCO Szövetség.

 

Cikk:

1. Kállai, J., Kóczán, Gy., Molnár, P. (1985). A kiélező–kiegyenlítő kognitív kontroll dimenzió gyakorlati alkalmazhatóságának néhány problémája. Pszichológia, 5, 4, pp. 501–514.

 2. Kállai, J., Molnár, P., Szabó, I. (1988). A nyugalmi elektrodermális aktivitás spontán fluktuációjának összefüggése a szívritmus válaszösszetevőivel, S1-S2 kondicionálási helyzetben. Pszichológia, 8, 3, pp. 353-371.

 

3. Kállai, J., Molnár, P., Szabó, I. (1990). Heart rate response to emotionally congruent and noncongruent stimuli pairs. Activitas Nervosa Superior, 32, 3, pp. 187-189.

 

4. Kállai, J. (1990). Agorafóbiás személyek kezelésében használatos viselkedésterápiás segédeszköz ismertetése és hazai adaptációjával kapcsolatos tapasztalatok. Ideggyógyászati Szemle, 43, pp. 419-422.

 

5. Kállai, J., Mácsai, E., Fekete, S. (1991). Az első pánikroham kognitív közvetítő elemei pánikbeteg és agorafóbiás személyeknél. Psychiatria Hungarica, 6, 1, pp. 31-41.

 

6. Kállai, J., Molnár, P. (1991). A környezetről kialakított kognitív térkép megszerkesztésének hiányosságai agorafóbiás személyeknél. Ideggyógyászati Szemle, 44, pp. 297-302.

 

7. Kállai, J., Kóczán Gy., Sörédi P., Szabó I. (1992). Pániktünetek különböző diagnosztikai kategóriákban. Psychiatria Hungarica, 7, 3, pp. 235-244.

 

8. Kállai, J., Sörédi, P. (1992-93). Félelem és pánik. Magyar Pszichológiai Szemle, 3-4, pp. 187-212.

 

9. Kállai, J., Kóczán, Gy., Martin, L. (1992-93). Pániktünetek és az én védelmét szolgáló mechanizmusok kapcsolata. Magyar Pszichológiai Szemle, 5-6, pp. 430-443.

 

10. Kállai J., Szabó I., Varga J., Molnár P., Kóczán Gy. (1995). Pánik agorafóbiás személyek téri tájékozódásának empirikus vizsgálata. Psychiatria Hungarica, 3, pp. 243-249.

11. Kállai, J., Kóczán, Gy., Szabó, I., Molnár P., Varga, J. (1995). An experimental study to operationally define and measure spatial orientation in panic agoraphobic subjects, generalized anxiety and healthy control groups. Behaviural and Cognitive Psychotherapy, 23, pp. 145-152.

 

12. Kállai, J. (1995). A szorongásos állapotok tér-vonatkozásai. Pszichoterápia, 4, 4, pp. 267-271.

 

13. Kállai, J., Szabados, Zs., Varga, J.,  Ozsváth, K.,  Molnár, P.,  Kóczán, Gy. (1996). Opposite asymmetries in blind locomotor orientation of patients with panic agoraphobia compared to those with generalized anxiety. International Journal of Psychophysiology, 23, pp. 155-161.

 

14. Kállai, J. (1996). Az archaikus ember térszemlélete. Pszichológia, 2, pp. 189-206.

 

15. Kállai, J., Kóczán, Gy., Szabados, Zs. (1996). A téri tájékozódás pánik-agorafóbiás személyek célelérő lokomóciója során. Magyar Pszichológiai Szemle, 36, 4-6, 297-315.

 

16. Kállai, J. (1997). Az orvos-beteg kapcsolat alapelemei a pánikbetegek terápiájában. In: (szerk.) Kurimay T., Fodor M. Szorongás és depresszió. Háziorvosi Szemmel különkiadvány. Országos Háziorvosi Intézet, Budapest, pp. 50-54.

17. Varga J., Kóczán Gy., Kállai J., Salamon Cs. (1997). Háziorvosi együttműködési modellek a szorongás és a depresszió kezelése kapcsán. In: (szerk.) Kurimay T., Fodor M. Szorongás és depresszió. Háziorvosi Szemmel különkiadvány. Országos Háziorvosi Intézet, Budapest, pp. 71-74.

18. Kállai, J. (1998). Pán és pánik. A tünetek mítosza vagy a mítosz tünete. Pszichoterápia, 4, pp. 292-294.

 

19. Arrindell, W.A., Sanavio, E., Aguilar, G., Sica, C., Hatzichristou, C., Eisemann, M., Recionos, L. A., Gaszner, P., Peter, M., Battagliese, G., Kállai, J., van der Ende, J. (1999). The development of a short form of the EMBU: Its appraisal with students in Greece, Guatemala, Hungary and Italy. Personality and Individual Differences, 27, 4, pp. 613-628.

 

20. Kállai, J. (1999). Bicycle Not Allowed in Bank. Sétatér. Transzkulturális folyóirat, 3, pp. 12-20.

 

 

21. Karádi, K., Kállai, J., Szabó. I., Kovács, B. Szepesi, T. (1999). Sex differences on the hand mental rotation task for 9-yr.-old children and young adults. Perceptual and Motor Skills, 89, pp. 969-972.

 

22. Kállai, J., Kosztolányi, P., Osváth, A., Jacobs, W. J. (1999). Attention fixation training: training people to form cognitive maps help to control symptoms of panic disorder with agoraphobia. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 30, 4, pp. 273-288.

 

23. Karádi, K., Kállai, J., Bende, I., Szepesi, T., Szabó, I. (1999). Brain laterality: the effects of emotional priming on letters mental rotation. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 59, p. 63.

 

24. Kállai, J., Révész, Gy., Hartman, M., Karádi, K., Kóczán, Gy. (2000). Allocentrikus és egocentrikus téri referenciakeretek kapcsolata a szorongásos élményekről adott önbeszámolókkal. Magyar Pszichológiai Szemle, 55, 1, pp. 3-17.

25. Kállai, J. (2000). Pszichológia oktatás sajátosságai az Arizonai Állami Egyetem Pszichológiai Tanszékén. Magyar Pszichológiai Szemle, 55, 2-3, pp. 305-310.

26. Karádi, K., Kállai, J. (2000). A mentális reprezentáció komputációs vizsgálata: Kognitív térkép modellek. Pszichológia, 2, pp. 169-179.

27. Kállai, J. (2000). A Pécsi Klinikai Pszichológiai Szakképzés. Alkalmazott Pszichológia II, 2. pp. 103-107.

28. Kovács, A., Balás, I., Kállai, J., Pásztor, A., Dóczi, T. (2000). Krónikus fájdalom szindrómák: etiológia, kivizsgálás, terápiás lehetőségek. Ideggyógyászati Szemle, 53, 5-6, pp. 148-157.

 

29. Kállai, J. (2000). Útban a jókedv és a boldogság felé. (Referátum). Pszichoterápia, IX. 6. december, pp. 475-479.

30. Kállai, J., Karádi, K., Kovács, B. (2000). Influences of fear and anxiety on organization of way-finding and spatial orientation. Review of Psychology, 7, 1-2, pp. 27-35.

 

31. Karádi, K., Kállai, J., Lábadi B. (2001). Ablak a mentális reprezentációra: A mentális forgatás pszichológiája. Pszichológia, 3, pp. 293-305.

 

32. Kállai, J., Karádi K., Kovács, B. (2001). Félelemmel és szorongással összefüggő tájékozódási stratégiák. Magyar Pszichológiai Szemle, 56, 3, pp. 357-371. 

 

33. Karádi, K., Kovács, B., Szepesi, T., Szabó, I., Kállai, J. (2001). Egocenteric mental rotation in Hungarian dyslexic children. Dyslexia, 7, pp. 3-11.

 

34. Karádi, K., Kállai, J., Kovács, B. (2001). Cognitive subprocesses of mental rotation: why is a good rotator better than a poor one? Perceptual and Motor Skills, 93, pp. 333-337.

 

35. Kállai, J., Karádi, K., Bicsák, É., Koller, E. (2001). Téri tájékozódási zavarok szerepe a pánik és agorafóbiás állapotok fenntartásában. Magyar Pszichológiai Szemle, 56, 4, pp. 539-556.

 

36. Horváth, K., Kövér, F., Kovács, N., Kállai, J., Nagy, F. (2002). A hippocampus és amygdala MRI- volumetriás vizsgálata egészséges személyekben. Orvosi Hetilap, 143, 37. pp. 2145-2151.

 

37. Kosztolányi, P., Kállai, J., Balás, I., Karádi, K., Dóczi, T. (2002). Parkinson-kóros betegek neuropszichológiai teljesítményeinek változásai kétoldali pallidotómiát követően. Ideggyógyászati Szemle, 55, 7-8, pp. 263-267.

 

38. Lawton, C. A., Kállai J. (2002). Gender differences in wayfinding strategies and anxiety about wayfinding: A cross-cultural comparision. Sex Roles, 47, 9-10, pp. 389-401.

 

39. Makány, T., Karádi K., Kállai J., Nadel. L. (2002). Interference between verbal concept formation and spatial mental rotation in female subjects. Perceptual and Motor Skills, 95, pp. 227-232.

           

40. Osváth, A., Kállai, J., Rózsa, S., Sasvári-Székely, M., Bánki M. Cs. (2002). Cloninger temperamentum és karakter kérdőívének ismertetése, biológiai és pszichológiai vonatkozásai. Psychiatria Hungarica, 17, 2, pp. 168-181.

 

41. Csathó, Á., Osváth, A., Bicsák, É., Karádi, K., Manning, J. T., Kállai, J. (2003). Sex role identity related to the ratio of second to fourth digit length in women. Biological Psychology, 62, 2, pp. 147-156.

 

42. Csathó, Á., Osváth, A., Karádi, K., Bicsák, É., Manning, J. T., Kállai, J. (2003). Spatial navigation related to the ratio of second to fourth digit length in women. Learning and Individual Differences, 13, pp. 239-249.

 

43. Arrindell, W. A., Eisemann, M., Richter, J., Oei, T.P.S., Caballo, V. E., Kállai, J., the Cultural Clinical Psychology Study Group (2003). Phobic anxiety in 11 nations Part I: Dimensional constancy of the five – factor model. Behaviour Research and Therapy, 41, pp. 461-479.

 

 

44. Arrindell, W. A., Eisemann, M., Richter, J., Oei, T.P.S., Caballo, V. E., et. al., Kallai, J. as a member Cultural Clinical Psychology Study Group (2003). Masculinity-feminity as a national caracteristic and its relationship with national agoraphobic fear levels: Fodors’s sex role hypothesis revitalized.  Behaviour Research and Therapy, 41, pp. 795-807.

 

 

45. Kállai, J., Kerekes, Zs., Osváth, A., Járai, R. (2003). Korai navigációs tapasztalatok, valamint a szorongás és félelmek hatása nők és férfiak tájékozódási stratégiáinak alakulására. Magyar Pszichológiai Szemle, 58, 3, pp. 319-340.

 

46. Karádi, K., Csathó, Á., Kállai, J., Lábadi, B. (2003). Sex difference of cognitive strategy on mental rotation task. Journal of Cultural and Evolutionary Psychology, 1, 1, pp. 73-79.

47. Rózsa, S., Kő, N., Somogyi, E., Faludi, G., Dezső, L., Degrell, I., Kállai, J., Osváth, A., Trixler, M., Bánki, M. CS. (2004). A személyiségzavarok mérésének dimenzionális modellje: A temperamentum és karakter kérdőív klinikai alkalmazása. Psychiatria Hungarica, 19, 1, pp. 25-44.

 

48. Rózsa, S., Kő, N., V. Komlósi, A., Somogyi, E., Dezső, L., Kállai, J., Osváth, A., Bánki, M. CS. (2004). A személyiség pszichobiológiai modellje: A temperamentum és karakter kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatok. Pszichológia, 24, 3, pp. 283-304.

 

49. Kállai, J., Károssy, K., Gőcze, P. (2004). Ösztrogén hormonpótlás hatása a szubjektív jólétre és a kognitív funkciókra. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5, 3, pp. 265-276.

 

50. Unoka, Zs., Rózsa, S., Kő, N., Kállai, J., Fábián, A., Simon, L. (2004). A Derogatis–féle tünetlista alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Psychiatria Hungarica, 19, 3, pp. 235-243.

 

51. Makány, T., Kállai, J. (2004). Human spatial oreientation and way-finding analysis with Etho Vision in a Real Arena Maze. Noldus New, 1, p. 3.

           

52. Arrindell, W. A., Eisemann., Oei, T. P. S., Caballo, V. E., Sanavio, E., Sica, C., Bages, N., et. al., Kallai, J. as a member of Cultural Clinical Psychology Study Group (2004). Phobic anxiety in 11 nations: part II. Hofstede’s dimensions of national cultures predict national-level variations. Personality and Individual Differences, 37, pp. 627-643.

 

53. Fekete, S., Kállai, J., Rózsa, S., Molnár, K., Bondy B. (2004). Az öngyilkos-viselkedés neurobiológiai, genetikai vonatkozásai és néhány integrációs lehetőség a személyiség pszichobiológiai modelljével. Addiktológia, III. 1. pp. 70-80.

 

 

54. Kállai, J., Varga, J., Tiringer, I. (2004).  Egészségpszichológiai kutatás és a gyakorlat egysége a Pécsi Tudományegyetem Magatartástudományi Intézetében. Alkalmazott Pszichológia, 3, pp. 91-98.

55. J. Kallai, T. Makany, K. Karadi, W. J. Jacobs (2005). Spatial Orientation Strategies in Morris-type Virtual Water Task for Humans, Behavioural Brain Research, 159, 2, pp. 187-196.

 

56. Kállai, J., Csathó, Á., Kövér, F., Makány, T., Nemes, J., Horváth, K., Kovács, N., Manning, J. T.,  Nadel, L., Nagy, F. (2005). MRI-assessed volume of left and right hippocampi in females correlates with the relative length of the 2nd and 4th fingers. Psychiatry Research: Neuroimaging, 140, 2, pp. 199-210.

             

57. Molnár P., Kállai J. (2006). Ozsváth Károly professzor 80 éves. Orvosi Hetilap, 147. 36, pp. 1751-1752. (Horus)

58. Kállai J. (2006). Klinikusok panorámája több szemmel T. J. Trull-E.J. Phares Klinikai pszichológia. Elmélet, módszertan és hivatás című könyvével kapcsolatos megjegyzések. Magyar Pszichológiai Szemle, 61, 2, pp. 357-358.

59. Karádi, K., Kállai J., Kövér, F., Nemes, J., Makány, T., Nagy, F. (2006). Endogenous testosterone concentration, mental rotation, and size of the corpus callosum in a sample of young Hungarian women. Perceptual and Motor Skills, pp. 102, 445-453.

 

60. János Kállai, Kázmér Karádi, Tamás Bereczkei, Sándor Rózsa, W.Jake Jacobs, Lynn Nadel (2007). Spatial exploration behaviour in an extended labyrinth in patients with panic disorder and agoraphobia. Psychiatry Research, 149, pp. 223-230.

 

61. Kállai, J., Makány, T., Csathó, A., Horváth, D., Karádi, K., Lábadi, K. B., Járai, R., Nadel, L., Jacobs, W. J. (2007). Cognitive and affective aspects of thigmotaxis strategy in humans. Behavioral Neuroscience, 121, pp. 21-30.

 

62. Károssy, K., Kerekes, Zs., Horváth D.,  Gőcze, P., Kállai, J. (2007). Association of high and low density serum cholesterol, cognitive performance and emotional well being in menopausal women. Review of Psychology, 14. 1, pp. 13-23.

63. Kállai J. (2007). A szorongás és a védekező magatartás kognitív neuropszichológiai mechanizmusai I. Magyar Pszichológiai Szemle, 62. 4. pp. 523-539.

64. Kállai J. (2008). A szorongás és a védekező magatartás kognitív neuropszichológiai mechanizmusai II. Magyar Pszichológiai Szemle, 63. 2. pp. 291-310.

 

65. Pálfi, I., Németh, K., Kerekes, Zs., Kállai, J., Betlehem, J. (2008). The role of burnout among Hungarian nurses. International Journal of Nursing Practice, 14. pp. 19-25.

 

66. Kállai János, Rózsa Sándor, Kerekes Zsuzsanna, Hargitai Rita, Osváth Anikó (2009). A temperamentum alapdimenziójának egyik mérőeszközével, a büntetés- és jutalomérzékenység kérdőívvel (SPSRQ) szerzett hazai tapasztalatok. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10.  2, pp. 153-172.

 

67. Kállai, János; Karádi, Kázmér; Feldmann, Ádám (2009). Anxiety-dependent spatial navigation strategies in virtual and real spaces. Cognitive Processing, 10. 2. pp. 229-232.

 

68. Kállai János (2010). Globális és lokális terek. Helikon Irodalomtudományi Szemle, Térpoétika (Különszám) 1-2. pp. 211-219.

69. Imre András Török, Amarilla Bálint, Renáta Németh, Mariann Dékány, Katalin Pajor, Ádám Feldmann, János Kállai (2010). Differences in the sexes, and the interactionsof object-relations in the orientation strategy of adulthood. Kalokagathia, 48. 2/3, pp. 140-151.

70. Karádi Kázmér, Horváth Dávid, Kállai János (2011). Traumás agysérültek rehabilitációjának pszichoterápiás háttere. Pszichoterápia, 20. 1. pp. 23-32.

71. Kerekes Zsuzsanna, Varga József, Kállai János (2011). Traumatizáló esemény intézményi feldolgozása – a fejlődés esélye. Pszichoterápia, 20. 1. pp. 33-40.

72. Csikós Ágnes, Nagy Lajos, Busa Csilla, Kállai János (2011). Az életvégi ellátás fontos kérdései. Attitűdvizsgálat háziorvoshoz forduló betegek körében. Orvosi Hetilap, 152. 27, pp. 1082-1092.

73. Kerekes Zsuzsanna, Révész György, Kállai János (2011). Elkerülő magatartás és korai tárgykapcsolatokra való visszaemlékezés: az agorafóbiás élményekkel kapcsolatos fokozott érzékenység alakulása egészséges fiatal felnőtteknél. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12. 2, pp. 125-147.

74. Koronczai, B., Urbán, R., Kökönyei, G., Paksi, B., Papp, K., Kun, B., Arnold, P., Kállai, J., Demetrovics, Z. (2011). Confirmation of the Three-Factor Model of Problematic Internet Use on Off-Line Adolescent and Adult Samples. CyberPsychology, Behavior, and Social Networking, 14, 11, pp. 657-664.  

 

75. Katalin Németh, János Kállai, István Tiringer, László Mangel, Szimonetta Farkas, Anikó Dér, Péter Balázs, Ilona Pálfiné Szabó, Annamária Pakai (2011). The Relationship of Coping Mechanisms and Social Support Among Hungarian Women Suffering from Malignant Breast Cancer. New Medicine, 14. 1. pp. 26-29.

 

76. B. Kaszás, N. Kovács, I. Balás, J. Kállai, Z. Aschermann, Z. Kerekes, S. Komoly, F. Nagy, J. Janszky, T. Lucza, K. Karádi (2012). Sensitivity and specificity of Addenbrooke’s Cognitive Examination, Mattis Dementia Rating Scale, Frontal Assessment Battery and Mini Mental State Examination for diagnosing dementia in Parkinson’s disease. Parkinsonism and Related Disorders, 18, pp. 553-556. (doi:10.1016/j.parkreldis.2012.02.010)

 

77. Kaszás Beáta, Tiringer István, Kállai János (2012). Lelki egészségmegőrzés az időskorban: szelekció, optimalizáció, kompenzáció / Promotion of mental health in older ages: selection, optimisation, compensation. Népegészségügy, 90. 1. pp. 33-39.

78. Kázmér Karádi, József Janszky, Csilla Gyimesi, Zsolt Horváth, Tivadar Lucza, Tamás Dóczi, János Kállai, Hajnalka Ábrahám (2012). Correlation between calbindin expression in granule cells of the resected hippocampal dentate gyrus and verbal memory in temporal lobe epilepsy. Epilepsy and Behavior, 25, pp. 110-119.  (doi:10.1016/j.yebeh.2012.06.007)

79. Pörczi Zsuzsanna, Kállai János (2013). A nő sebezhetősége. Hét Hárs, XII. évf. 1-2. pp.10-26. 

80. Kállai János (2013). Beszélgetés dr. Molnár Péter egyetemi tanárral 70. születésnapja apropóján. Magyar Pszichológiai Szemle, 68. 2. pp.  357-370. 

81. Arrindell, W.A.; van Well, Sonja; Kolk, Annemarie M.; Barelds, Dick P.H.; Oei, Tian P.S. ; Lau, Pui Yi; Kallai, J. as a member (2013). Higher Levels of Masculine Gender Role Stress in Masculine than in Feminine Nations: A Thirteen Nations Study. Cross-Cultural Research, 47, 1, pp. 51-67.

                                                                                  IF: 0,750

82. Molnár Edit, Feldmann Ádám, Nagy László, Szűcs Rozália, Tiringer István, Unoka Zsolt, Molnár Dénes, Kállai János (2013). A kognitív sémák és a társkapcsolatok fejlődésének különböző útjai gyermekkori daganatos betegségből felgyógyult felnőtteknél. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 14. 3. pp. 239-250.

83. Kállai János, Szolcsányi Tibor, Hegedüs Gábor (2013). A Műkéz Illúzió „Hozzám tartozik, de nem az enyém”. Magyar Pszichológiai Szemle, 68. 3. pp. 457-474. (DOI: 10.1556/MPSzle.68.2013.3.05)

84. Ferenc Kocsor, Adam Feldmann, Tamas Bereczkei, Janos Kallai (2013). Assessing facial attractiveness: individual decisions and evolutionary constraints. Socioaffective Neuroscience & Psychology, DOI: in press, 3: 21432 pp. 1-11.

85. Hegedüs, G. Darnai, D.,  Szolcsányi, T.,  Feldmann, Á.,  Janszky, J., Kállai, J. (2014). The rubber hand illusion increases heat pain threshold. European Journal of Pain, DOI: 10.1002/j. 1532-2149.2014.00466.x

 

Recenzió

Kállai János (2004). Timothy J. Trull – E. Jerry Phares: Klinikai pszichológia. Elmélet, módszertan és hivatás. (Szerkesztette, az előszót és a hazai szakképzésről szóló alfejezetet írta Perczel Forintos Dóra, fordította Berghammer Rita) Osiris, Budapest, Magyar Pszichológiai Szemle 2006. 61. 2. pp. 344-365.

 Kállai János (2007). Gyöngyösi Kiss Enikő – Oláh Attila (szerk.) Vázlatok a személyiségről. A személyiség-lélektan alapvető irányzatainak tükrében. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, Magyar Pszichológiai Szemle, 2008, 63. 2. pp. 381-383.

 

Egyéb:

Kállai János: A Pécsi Magatartástudományi Intézet jövőképe. Orvoskari Hírmondó, 2003. október, pp.20-21.

Kállai János: Modell az orvosok és társadalomkutatók együttműködésére. Új kötetek a karon. Orvoskari Hírmondó, 2005. március, p. 20.

Kállai János: Az egészségfogalom változásának irányai az egészségpszichológiában. Orvoskari Hírmondó, 2005. október, p. 25.

Kállai János: Magatartásorvoslási konferencia Pécsett. Orvoskari Hírmondó, 2007. május-június, p. 33.

Kállai János: Egyre többen, egyre messzebbre néznek az idős emberek. Életmód, Öngondoskodás. HVG 2012. januári különszáma, pp. 10-13.

Kállai János: Az orvosi identitás változásával kapcsolatos bizonytalanságok hazánkban. Orvoskari Hírmondó, 2012. július, 20-21. o. (konferencia beszámoló - XII. Magatartástudományi Napok, Szeged, 2012. június 14-15.)

Kállai János: Megküzdeni a fájdalommal.  Megjelent interjú a romániai Népújság, 2012. október 31-ei szám.

 

Referált lapokban megjelent konferencia absztraktok:

Kállai, J., Molnár, P., Szabó, I., Kóczán, Gy. (1989). Deficit of orientation reaction in complex social situation. International Journal of Psychophysiology, 7, 2-4, p. 253-254. (imp.: 1.089)

Kállai, J., Molnár, P. (1991). Training of local learning system functioning in agoraphobic subjects. International Journal of Psychophiyisology, 11, 1, p. 43-44. (imp.: 1.089)

Kállai, J., Kóczán, G., Kosztolányi, P., Osváth, A. (1998). Rehabilitation of spatial orientation during trearment of panic agoraphobic patients. International Journal of Psychophysiology, 30, 1-2, p.167. (imp.: 1.089)

Kállai, J. (1998). Local and taxon learning system and spatial orientation in patients. International Journal of Psychophysiology, 30, 1-2, p. 167. (imp.: 1.089)

Szabó, I., Karádi, K., Kállai, J., Bende, I., Szepesi, T. (1999). The effect of emotional priming on mental rotation, Society for Neuroscience Abstracts, 25, Part 2. p. 2148.

Kállai, J., Járai, R., Kerekes, Zs., Nétling, I., Osváth, A., Arrindell, W. A. (2002). Orientation and route finding strategies in young adulthood: Gender differences and associations with fears, childhood. Review of Psychology, Special Edition of Abstract, 6th Alpe Adria Conference of Psychology, October 3-5, Rovereto, Italy. Abtract. p. 63.

Lábadi, B., Osváth, A., Karádi, K., Kállai, J. (2002). Development of spatial representation in infants. Review of Psychology, Secial Edition of Abstract 6th Alpe Adria Conference of Psychology, October 3-5, Rovereto, Italy.  Abtract. p. 66.

Molnár, A., Faludi, G., Kállai, J., P. D. Hrdina, W. A. Arrindell, H. Anisman (2002). Az asszertív viselkedés és a szérum interleukin-1 szint közti kapcsolat női pánik betegségben és generalizált szorongásban. Neuropsychopharmacologia Hungarica, IV. Suppl. 1. p. 54.

Fekete, S., Rózsa, S., Kállai, J., Bondy, B. (2003). Személyiségzavar, szuicidalitás, neurobiolóbia. Psychiatria Hungarica, XVIII. évf. Suppl. p. 117.

 

Tiringer, I., Herrfurth, D., Kovács, T., Varga, J. Kállai J.: (2003). Belgyógyászati betegek szorongásos és depressziós tüneteinek vizsgálata a Kórházi Szorongás és Depresszió Skálával. Psychiatria Hungarica, XVIII. évf., Suppl. p. 131.

 

Tiringer, I., Simon, A., Varga, J., Kállai J., Veress V. (2004). Poszttraumás tünetek jelentősége a kardiológiai rehabilitációban. Psychiatria Hungarica (ISSN: 0237-7896), XIX. évf. (Suppl) p. 136.

 

Tiringer, I., Simon, A., Kállai, J., Varga, J., Veress, G. (2004). Coping and quality of life of cardial patients during residential rehabilitation. International Journal of Behavioral Medicine, Vol. 11. Suppl., p. 237. (imp: 0.766)

 

Varga, J., Dani, E., Tiringer, I. Kállai, J. (2004). Changing education, changing competencies in health care. International Journal of Behavioral Medicine, Vol. 11. Supl. p. 277.  (imp: 0.766)

 

Kállai, J., Károssy, K., Kerekes, Zs., Horváth, D., Csathó, Á., Gőcze, P. (2005). The effect of the level of high and low density lipoprotein cholesterol on the cognitive and emotional functions in middle-age women. Annals of Behavioral Medicine, Vol. 29. Suppl. p. 004. (imp:3,458)

 

Károssy, K., Kállai, J., Kerekes, Zs., Horváth, D., Karádi, K., Gőcze, P. (2005). Serum levels of sex steroid hormones and perfromance in different cognitive and emotional domains in postmenopausal women. Annals of Behavioral Medicine, Vol. 29. Suppl. p. 190.  (imp: 3,458)

 

Molnár. E., Kajtár, P., Ottoffy, G., Tiringer, I., Kállai, J. (2005). Illness representation as a predictor of psychological distress in parents of pediatric cancer patients. Psychology and Health, Vol. 20 Suppl. 1. Aug. p. 177. (imp: 1,796)

 

Molnar, E., Tiringer, I., Szakacs, I., Soltesz, G., and Kallai, J. (2006). Parents’ concept of their children’s coping and well-being: are the parental perceived discrepancies influencing children’s distress? Psychology and Health, Vol. 21, Suppl. 1. Aug. p. 106.  (imp: 1,636)

Tiringer, I., Simon, A., Varga, J., Berényi, I., Veress, G., and Kállai, J. (2006). Attitudes toward illness and quality of life in residential cardiac rehabilitation. Psychology and Health, Vol. 21, Suppl. 1. Aug. p. 152. (imp: 1,636)

Molnár, E., Tiringer, I., Szakács, I., Lányi, É., Kozári, A., Erhart, G., Soltész, G., Kállai J. (2006). Coping and distressz with children with type 1 diabetes: the role of the family and perantal attitutes. Diabetic Medicine, 23, Suppl. 4, p. 205. (imp: 2.484)

 

Rózsai, B.,  Molnár, E., Lányi, É., Kozári, A., Soltész, Gy., Kállai, J. (2008). Psychoneuroendocrine and psychosocial variables related to gender: association between internalizing behavior problems, distress and salivary cortisol levels in girls with type-1 diabetes. Annals of Behavioral Medicine, 35, Suppl. 1. p 127.  /SBM 29th Annual Meeting/

(imp: 3,176)

 

Molnár, E., Rózsai, B., Lányi, É., Kozári, A., Soltész, Gy., Kállai, J. (2008). Predictors of quality of life and glycemic control in adolescents with type 1 diabetes: the role of self-directedness and alexithymia. Annals of Behavioral Medicine, 35, Suppl. 1. p 153.  /SBM 29th Annual Meeting/

(imp: 3,176)

 

Kaszás Beáta, Tiringer István, Kállai János (2009). Szelekció-Optimalizáció-Kompenzáció (SOC)-modell: a sikeres idősödés útja. A Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Nemzeti Kongresszusa. Psychiatria Hungarica, XXIV. évf. Suppl. 88. old.)

Kerekes Zs., Kallai J. Hargitai R.,  Rozsa S.; Osvath A. (2010). A temperament dependent dimension: Psychometric properties of the sensitivity to punishment and sensitivity to reward questionnaire (SPSRQ) in a Hungarian sample. 24th EHPS Conference, Cluj-Napoca, In.: Psychology and Health, Vol. 25 Suppl. 1. 2010, Routledge, London. pp. 253-254.

Németh Katalin, Szalai Tamásné, Tiringer István, Pakai Annamária, Dér Anikó, Jeges Sára, Kállai János (2010). Betegségpercepció daganatos betegcsoportokban. A Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének IV. Konferenciája (2010. szeptember 2-4., Szombathely). Népegészségügy, 88, 3, 183.

B. Kaszás, I. Tiringer, J. Kállai (2011). Selective optimization with compensation in Hungarian elderly: a cross-sectional study. Journal of Psychosomatic Research 70, 599. (idézhető absztrakt)

14th Annual meeting of the European Association for consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Budapest, 2011. (imp: 2.842)

I. Tiringer, A. Simon, G. Veress, J. Kallai (2011). Modeling predictors of health related quality of life after acute coronary events. A follow-up investigation of patients treated in residential cardiac rehabilitation. Journal of Psychosomatic Research 70, 617. (idézhető absztrakt) /14th Annual meeting of the European Association for consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Budapest, 2011. (imp: 2.842)

 

Kerekes Zsuzsanna, Revesz Gyorgy, Kallai Janos and Triszberger Monika (2011). Enhanced sensitivity to fear-related avoidance, agoraphobic experiences and early representation of parental rearing behaviour at healthy young adults. 25th European Health Psychology Conference “Engaging with Other Health Professions: Challenges and Perspectives”, Creta, Greece, September 20 – 24, 2011. Psychology and Health, 26, Suppl. 2.

Kállai János (2012). Az orvosi pszichológia nemzetközi és magyar fejlődésének története. XII. Magatartástudományi Napok, Szeged, 2012. június 14-15. Programfüzet és absztraktok kivonata, 20. old., ISBN 978-963-306-148-0. Kiadó JATEPress

Hegedüs Gábor, Szolcsányi Tibor, Darnai Gergely, Ivaskevics Krisztián, Koltai Eszter, Kállai János (2012). A testkép módosításának hatása a fájdalomérzetre. XII. Magatartástudományi Napok, Szeged, 2012. június 14-15. Programfüzet és absztraktok kivonata, 36-37. old., ISBN 978-963-306-148-0. Kiadó JATEPress

 

Molnár Edit, Feldmann Ádám, Nagy László, Szűcs Rozália, Tiringer István, Unoka Zsolt, Molnár Dénes, Kállai János (2012). Pszicho-szociális alkalmazkodás és nyelvhasználat összefüggései traumára való emlékezés során: gyermekkori onkológiai betegségből gyógyult felnőttek rövid írásos narratíváinak elemzése. XII. Magatartástudományi Napok, Szeged, 2012. június 14-15. Programfüzet és absztraktok kivonata, 99-100. old., ISBN 978-963-306-148-0. Kiadó JATEPress (poszter)

 

Szujó Szabina, Kaszás Beáta, Tiringer István, Montz Márta, Kállai János (2012). Az időskori depresszió és reménytelenség nyomában… XII. Magatartástudományi Napok, Szeged, 2012. június 14-15. Programfüzet és absztraktok kivonata, 101-102. old., ISBN 978-963-306-148-0. Kiadó JATEPress (poszter)

 

 

Zsuzsanna Kerekes, György Revesz, Janos Kallai & Monika Tiszberger (2012). Enhanced sensitivity to agoraphobic experiences and early representation of parental rearing behaviour in healthy young adults. Review of Psychology /ISSN 1330-6812/, Vol. 19, No. 1, 37-101. 79. p.

 

 

Zsuzsanna Kerekes, Janos Kallai, Rita Hargitai, Aniko Osvath & Sandor Rozsa (2012). Psychometric properties of Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire (SPSPQ) in an Hungarian sample. ABSTRACTS, Review of Psychology /ISSN 1330-6812/, Vol. 19, No. 1, 37-101. 94. p.

 

 

Gábor Hegedüs, Tibor Szolcsányi, Gergely Darnai, Krisztián Ivaskevics, Eszter Koltai & János Kállai (2012). The impact of the modification of body image on pair perception. ABSTRACTS, Review of Psychology /ISSN 1330-6812/, Vol. 19, No. 1, 37-101. 96. p.

 

 

Kállai, J., Szolcsányi, T., Darnai, G., Hegedüs, G., Feldmann, Á., Ivaskevics, K., & Koltai, E. (2013). Role of personality factors in the induction of Rubber Hand Illusion. Personality Psychology Foundation (PPF) The 1st World conference on Personality 19-23 March, Stellenbosch, South Africa. 2013. Abstract Book, PO1-6, 79 p.