Mesterképzés: Társadalom és Szervezetpszichológia

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A társadalom és szervezetpszichológiai szakirány célja olyan korszerű elméleti tudással, széles körű módszertani jártassággal és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a pszichológia tudományának tudásanyagát képesek a gazdasági életben és társadalmi szervezetekben alkalmazni, illetve képesek a pszichológiai jelenségeket kutatási kérdésekké alakítani és vizsgálni.

.

A képzés sajátossága, hogy a társas működésre vonatkozó széleskörű ismereteket a társadalmi és szervezeti működés különböző szintjein teszi alkalmazhatóvá. A társas, társadalmi és szervezeti folyamatokra vonatkozó alapvető elméleteket újszerű szemléleti megközelítésbe helyezi (szociális reprezentáció, narratív pszichológia), amely által a hallgató képessé válik a felmerülő társas problémák és konfliktusok hatékony kezelésére. A szemléletformálást a hazánkban ismert és alkalmazott módszertani eszközök megismerésén túl egyedi módszertani eszköztárral (pl. Atlas-T, SPAD-T, Alceste, NooJ) is segítjük.

    • A szakirányú tantárgyak mellett az intézetünkben működő négy szakirányt érintő közös tantárgyak révén a hallgató általános pszichológiai tudásbázisát szeretnénk tágítani.
    • A megalapozott elméleti tudás bázisán intenzív gyakorlatot biztosítunk hallgatóinknak az egyéni pályaorientációjuk figyelembevételével.
    • A tudományos, kutatói érdeklődéssel rendelkező hallgatóink egyéni mentorálás mellett bekapcsolódhatnak a Szociálpszichológia tanszéken folyó hazai és nemzetközi kutatásokba, megalapozva ezzel a későbbi kutatói karrierjüket. A mesterképzést követően beiratkozhatnak a PTE Pszichológiai Doktori Iskolájába.
    • A gyakorlati érdeklődésű hallgatóink megszerzett tudásukat szervezeti, vállalati környezetben kamatoztathatják, amihez gyakorlóhelyek biztosításával is hozzájárulunk. A gyakorlatvezető pszichológusok iránymutatása mellett lehetőség nyílik a szervezeti folyamatok megismerésére, elemezésére illetve aktuális problémák megoldásában az együttgondolkodásra.

.

A kis létszámú tanulócsoportok biztosítják a képzés személyes jellegét, és az aktív csoportmunkát. Az előadások mellett megjelenő nagyszámú gyakorlati, kutatói óra pedig a képzés erősen gyakorlatorientált jellegét teszi hangsúlyossá. Ennek következtében a hallgatók az elméleti felkészültségük mellett társas kompetenciáikban is fejlődnek: képessé válnak problémák konstruktív megoldására, együttműködésre, fejleszthetik kommunikációs készségüket, empátiájukat, toleranciájukat.

.

 - Folyamatosan törekszünk a képzési palettánk színesítésére: meghívott oktatóink a hazai és a nemzetközi szakma jeles képviselői, sikeres tudományos illetve gyakorlati szakemberek. Kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóinknak konferencia-részvételt valamint publikációs lehetőséget biztosítunk.

.

.


.

A Társadalom- és szervezetpszichológia specializáció ZÁRÓVIZSGA TÉTELSORA letölthető innen.

.

.


.

A Társadalom- és szervezetpszichológia specializáción kötelezően teljesítendő MUNKAHELYI GYAKORLAT követelményeiről, feltételeiről és minden egyéb fontos tudnivalóról itt tájékozódhatnak. 

..


.

A Szociálpszichológia Tanszék oktatói, kutatói régóta elkötelezettek a hallgatói tudományos munkák támogatásában. A bolognai képzés keretében megvalósuló mestermunkák elkészítésésének szupervizionálása mellett a tanszék oktatói további kutatási témákat javasolnak, amiben a Pszichológia Intézet hallgatói érdeklődésüknek megfelelően részt vehetnek. A kutatásokra a javasolt témák mellett feltüntetett oktatóknál lehet jelentkezni.

-> AJÁNLOTT KUTATÁSI TÉMÁK

.


.

Kedves Hallgatóink!

.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Intézeti Tanács és a Kar vezetőségének közös döntése értelmében egyéni (kedvezményes) tanrend a Pszichológiai Intézetben nem adható, azt az intézet igazgatója és szakfelelőse nem támogatja, tekintettel az itt folyó képzés sajátosságaira.

.


.

Egyéb dokumentumok, űrlapok, nyilatkozatok

megtekinthetőek és letölthetőek a Dokumentumok menüpontban.

.