Kognitív pszichológia specializáció

Nyomtatóbarát változatPDF változat
...............

A specializáció tipikus elméleti kurzusai:

 • Kognitív tudomány
 • A szociális kapcsolatok neuropszichológiája
 • Idegfejlődés és pszichopatológia
 • A normális és a kóros addiktív viselkedés 
 • Evolúciós algoritmusok
 • Kitüntetett ingerek az észlelésben
 • Az emlékezés hibái és zavarai

.

A specializáció tipikus gyakorlati kurzusai:

 • Agyi képalkotó eljárások
 • Kognitív és motoros fejlődés laboratóriumi vizsgálata
 • Számítógépes kísérlettervezés
 • Neuropszichológiai tesztek és módszerek
 • Az intelligencia és a részképességek vizsgálata
 • Sportpszichológia.

.

A specializáció terepgyakorlatai:

 • PTE KK Neurológiai klinika
 • Iskolapszichológia
 • Laboratóriumi gyakorlat

.

A specializációhoz illeszkedő kutatások

 • Sötét triász személyiségvonások
 • Érzelmi információ-feldolgozás és érzelemszabályozás
 • Tudatelmélet és mentalizáció
 • Internet- és online játékfüggés kognitív és idegrendszeri összefüggései
 • Tipikustól eltérő gyermekek kognitív fejlődése,
 • Testi tudatosság, test és szelf fejlődés
 • Döntések társas dilemmahelyzetekben,
 • Párválasztás, párkapcsolatok
 • Arckutatás

 

.

Végzett hallgatóink munkahelyei (ők ezt mondták...)

 • Kutatóhelyek külföldi és hazai kutató intézetekben
 • Egyetemi oktatói pálya
 • Iskolapszichológus iskolákbn és óvodákban
 • Neuropszichológus neurológiai és rehabilitációs intézetekben 
 • Pedagógiai szakszolgálat (képességvizsgáló)
A felvételi eljáráshoz kapcsolódó tudnivalók:

.

A szóbeli felvételi vizsga alapját egy előzetesen benyújtott empirikus kutatáson alapuló dolgozat bemutatása és a hozzá kapcsolódó kérdések képezik. A dolgozat lehet a jelentkező korábbi műhelymunkája, TDK dolgozata, vagy egyéb vizsgálatából készített kutatási beszámolója.

.

A dolgozatnak tartalmaznia kell a téma elméleti hátterét, a vizsgálati kérdést, a felhasznált módszert, az eredmények bemutatását, a levont következtetéseket és a felhasznált irodalom jegyzékét. A szóbeli elbeszélgetésen figyelembe vesszük a jelentkező kompetenciáját és motiváltságát.

A dolgozat benyújtásának határideje:

.

2021. június 15. 

.

Cím: Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Pécs 7624, Ifjúság u. 6. „Felvételi – Kognitív pszichológia specializáció”

ELEKTRONIKUS címre is kérjük elküldeni a dolgozatot: pszichologia.ma@pte.hu

.