Pécsi Tudományegyetem

Pszichológia Intézet

                        

   
   

Klinikai és egészségpszichológiai szakirány záróvizsga

Nyomtatóbarát változatPDF változat

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Klinikai és egészségpszichológiai szakirány

 

1. A. A klinikai pszichológia céljai, feladatai, társtudományai. A normalitás és a patológia koncepciója a pszichopatológiában.

    B. Az egészségpszichológia célja, feladatai, társtudományai. Az egészség és a betegség fogalma az egészségpszichológiában.
2. A. A pszichikus zavarok eredetének elméleti paradigmái: a pszichoanalitikus-, a tárgykapcsolati-, a tanuláselméleti-, a fenomenológiai- és az organikus modellek.

    B. A szorongás és az elhárító mechanizmusok.
3. A. A figyelem- és orientációs zavarok, a percepció, a gondolkodás és emlékezés pszichopatológiai zavarai és ezek diagnosztizálásának lehetőségei.

    B. A fájdalom egészségpszichológiai megközelítése, a fájdalom-zavar típusai és azok terápiás lehetőségei.
4. A. A pszichikus kórformák osztályozásának általános kérdései.

    B. Betegségmagatartás, a betegszerep eltérő meghatározásai. Az egészség és a betegség szociális reprezentációja (egészségpszichológia, szociálpszichológia). A diagnózis mint stigma, a betegség mint metafora.
5. A. A fejlődési pszichopatológia alapfogalmai és főbb koncepciói.

    B. A szerhasználat – kiváltképp az alkohol, a drog és a dohányzás – fejlődés-lélektani és egészségpszichológiai vonatkozásai.
6. A. A felnőttkori pszichés zavarok: az elmebetegségek és a hangulatzavarok jellemzői.

    B. A rehabilitáció és prevenció lehetősége a szomatikus és pszichés kórképek esetében.
7. A. Az életút során fellépő alkalmazkodási- és személyiségzavarok.

    B. A személyiség mérésének alapvető átfogó és specifikus kérdőíves technikái.
8. A. Az első interjú és az anamnézis a klinikai pszichológia gyakorlatában, a diagnosztikus folyamat bemutatása. A személyiség -, az identitás megismerésének narratív technikái (fejlődéslélektan, személyiség-lélektan, asszociációs háló, tartalomelemzés, interjúk, fókuszcsoport).

    B. Az egészségmagatartás bejóslására alkalmas modellek és ezek alkalmazási lehetőségei az egészségfejlesztés területén.
9. A. A projektív tesztek elméleti alapjai, a személyiség jellemzők és a személyiség-dinamika megismerésének különböző lehetőségei.

    B. Az egészségi állapot kérdése (népegészségügyi mutatók, tünetmentesség, vitalitás, életminőség és pszichés jól-lét).
10. A. A személyiség pszichopatológiai vonatkozásai a szorongásos kórképekben.

      B. A stressz fogalma, a fogalom differenciálódása. A patogénikus és salutogénikus szemléleti paradigmaváltás. A stresszel való megküzdés, a személyiség pozitív erőforrásai.
11.A.  A pszichoterápiás folyamat és a pszichoterápiás ülés szakaszai. Indikációk, kontraindikációk a pszichoterápiás munkában. A pszichoterápiás diagnózis. 

      B. A krónikus betegség jellemzői, pszichoszociális következményei. A szív- és a keringési, a szisztémás autoimmun, valamint az onkológiai betegségek egészségpszichológiai sajátosságai. A krónikus betegséghez való alkalmazkodást elősegítő eljárások és technikák. 12. A. Az alap pszichoterápiás ellátás formái és jellemzői.

      B. A személyiség bio-pszicho-szociális modellje (örökletesség, környezeti tényezők), modern temperamentum elméletek (genetika, neuropszichológia, evolúciós pszichológia).
13. A. A pszichoterápiás gondolkodás szemléleti alapmodelljei, és a pszichoterápiás ellátás területei.

      B. Az egészségfejlesztés fogalma, színterei. Az egészségkommunikáció lehetséges módjai. Az orvos-beteg viszony.
14. A. A főbb pszichoterápiás irányzatok és azok módszertani jellemzői.

      B. Ki segít a segítőnek? Empátia, altruizmus és a segítő hivatásúak pszichológiai szindrómái.
15. A. A krízis és a trauma jelensége, típusai, jellemzői.

      B. A terminális stádiumban lévő betegek pszichológiai folyamatai. A gyászmunka jellemzői. A hospice intézménye és a hozzátartozók segítése (személyiség-lélektan, fejlődés-lélektan, szociálpszichológia).