Klinikai- és egészségpszichológia specializáció

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Klinikai és egészségpszichológiai specializáció olyan szakembereket képez, akik rendelkeznek az egészség- és klinikai pszichológia tudományának átfogó ismeretével, és a szakiránynak megfelelő speciális jártasság és felkészültség megszerzésével képesek a klinikai és egészségpszichológusi szakma gyakorlati követelményeinek teljesítésére.

.......

A klinikai orientáció az elméleti, diagnosztikai és terápiás ismeretek átadásával elsősorban a mentális betegségek gyógyítására készít fel, míg az egészségpszichológiai orientáció az egészségfejlesztés és egészségmegőrzés területén jelentkező feladatok ellátására képesít.

Tantárgyaink között megtalálhatók többek között a kurrens személyiségelméletek, a személyiségdiagnosztika önbeszámolós és projektív módszerei, a korszerű pszichopatológiai ismeretek, a pszichoterápiás alapismeretek, a klinikai egészségpszichológia, valamint az egészségmagatartást, egészségfejlesztést és egészségkommunikációt oktató kurzusok.

......

A pszichológia szak pécsi hagyományainak köszönhetően képzésünk nagy hangsúlyt fektet a dinamikus szemléleti keretben való gondolkodás kialakítására. A szakirány speciális jártasságot épít ki a terápiás, edukációs és intervenciós technikák alkalmazását illetően, és felkészít a klinikai kutatások végzésével kapcsolatos ismeretek birtoklására is.
Az intézet számos gyakorló intézménnyel működik együtt mind a klinikai, mind az egészségpszichológia gyakorlati ismereteinek elsajátításához, aminek következtében hallgatóink megválaszthatják az adottságuknak, érdeklődésüknek legmegfelelőbb gyakorló intézményeket. Oktatóink tudományos fokozattal és klinikai, ill. egészségpszichológiai szakképesítéssel rendelkeznek, ami garanciát jelent a minőségi képzés megvalósítására.
.


.

A szóbeli felvételi vizsga menete: a Jelentkezőnek egy kihúzott tételhez kapcsolódóan számot kell adnia tudásáról, ismereteiről. A szóbeli elbeszélgetésen úgyszintén figyelembe vesszük a jelentkező kompetenciáját és motiváltságát.

.

.  -> A felvételi elbeszélgetés témakörei megtekinthetőek itt