Klinikai- és egészségpszichológia specializáció

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Klinikai és egészségpszichológiai specializáció olyan szakembereket képez, akik rendelkeznek az egészség- és klinikai pszichológia tudományának átfogó ismeretével, és a szakiránynak megfelelő speciális jártasság és felkészültség megszerzésével képesek a klinikai és egészségpszichológusi szakma gyakorlati követelményeinek teljesítésére.

.......

A klinikai orientáció az elméleti, diagnosztikai és terápiás ismeretek átadásával elsősorban a mentális betegségek gyógyítására készít fel, míg az egészségpszichológiai orientáció az egészségfejlesztés és egészségmegőrzés területén jelentkező feladatok ellátására képesít.

Tantárgyaink között megtalálhatók többek között a kurrens személyiségelméletek, a személyiségdiagnosztika önbeszámolós és projektív módszerei, a korszerű pszichopatológiai ismeretek, a pszichoterápiás alapismeretek, a klinikai egészségpszichológia, valamint az egészségmagatartást, egészségfejlesztést és egészségkommunikációt oktató kurzusok.

......

A pszichológia szak pécsi hagyományainak köszönhetően képzésünk nagy hangsúlyt fektet a dinamikus szemléleti keretben való gondolkodás kialakítására. A szakirány speciális jártasságot épít ki a terápiás, edukációs és intervenciós technikák alkalmazását illetően, és felkészít a klinikai kutatások végzésével kapcsolatos ismeretek birtoklására is.
Az intézet számos gyakorló intézménnyel működik együtt mind a klinikai, mind az egészségpszichológia gyakorlati ismereteinek elsajátításához, aminek következtében hallgatóink megválaszthatják az adottságuknak, érdeklődésüknek legmegfelelőbb gyakorló intézményeket. Oktatóink tudományos fokozattal és klinikai, ill. egészségpszichológiai szakképesítéssel rendelkeznek, ami garanciát jelent a minőségi képzés megvalósítására.
.


.

Felvételi információk:

.

A Klinikai- és egészségpszichológia specializációra történő felvételi vizsgához kapcsolódóan a pályázónak az alapképzése során elkészített személyiséglélektani műhelymunkát /kutatási gyakorlat záródolgozatot kell beküldenie (ennek témája az egészségpszichológia területéhez is kapcsolódhat). A dolgozat empirikus kutatáson alapuló vagy elméleti munka lehet.

.

A szóbeli felvételi vizsgára kérjük e dolgozatból egy PowerPoint prezentáció előzetes elkészítését, melyet a felvételi elbeszélgetés során max. 10 percben bemutat a Jelentkező (a pendrive-on magával hozott fájl megnyitásához/bemutatásához a technikai feltételeket biztosítjuk). A felvételi beszélgetés alapját az e prezentációhoz és a dolgozathoz kapcsolódó kérdések képezik. A szóbeli elbeszélgetésen figyelembe vesszük továbbá a jelentkező kompetenciáját és motiváltságát.

.

A dolgozat benyújtásának határideje postán és e-mailben:

2021. június 15.

Cím: Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Pécs 7624, Ifjúság u. 6. „Felvételi – Klinikai- és egészségpszichológia specializáció"

.

valamint

pszichologia.ma@pte.hu

.