Evolúciós és Kognitív Pszichológia Doktori Program

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Programvezető: Prof. Dr. Bereczkei Tamás egyetemi tanár

................

Az evolúciós tematika PhD szintű oktatása 2001-ben kezdődött a PTE Pszichológia Doktori Iskola Szociálpszichológia Programján belül. 2005-ben a kognitív kurzusokkal együtt önálló doktori programként jelent meg. A doktori program célja megismertetni a hallgatókat az evolúciós gondolkodás és a kognitív tudományok modern áramlataival és ismereteivel. Ezen túlmenően a doktoranduszok tevékeny résztvevői a program keretében folyó kutatásoknak. A kutatásokba bevonjuk a legújabb kutatási technikákat is (számítógépes arcprogramok, kísérleti játékok, funkcionális fMRI, stb.). Végül, hallgatóinkat igyekszünk bekapcsolni a nemzetközi tudományos vérkeringésbe, amely egyrészt közös tudományos programok megvalósítását, másrészt a külföldi oktatókkal és PhD hallgatókkal való cserekapcsolatokat jelenti. Különösen fontosnak tartjuk azoknak a témáknak a meghirdetését, amelyek az evolúciós, kognitív, és szociálpszichológiai tárgykörök határmezsgyéjén találhatók, mert azt gondoljuk, hogy az interdiszciplináris megközelítések a tudomány igazi motorjai, amely új és izgalmas ismereteket képes létrehozni. Hallgatóink rendszeresen részt vesznek nemzetközi konferenciákon, és publikálnak hazai és nemzetközi folyóiratokban. A pécsi evolúciós pszichológiai „műhelyt”, amelynek egyik szellemi közege a doktori program, nemzetközi szinten is számon tartja a szakmai közvélemény.

...............

A program célkitűzése

A Kognitív és Evolúciós Pszichológiai Program egyaránt magában foglalja a “hagyományos” kognitív kurzusokat, a biológiai és idegrendszeri szakágakat és – “pécsi kuriózumként – az evolúciós pszichológia tárgykörét. Ennek megfelelően e program – mint oktatási és kutatási fórum – sajátos és egyedi szerepet tölt be a Magyarországon működő doktori iskolák körében. Nem véletlen, hogy hallgatóink nem csupán a Pécsi Tudományegyetemről kerülnek ki, hanem az ország más egyetemeiről is.

.................

Gyakorlati megvalósítás

A képzés során a hallgatók megismerkednek az evolúciós gondolkodás és a kognitív tudományok modern áramlataival és ismereteivel. Ezen túlmenően a doktoranduszok tevékeny résztvevői azoknak a kutatásoknak, amelyek az Intézetünkben folynak. A kutatásokba bevonjuk a legújabb kutatási technikákat is (pl. számítógépes arcprogramok, kísérleti játékok, funkcionális fMRI). Hallgatóinkat igyekszünk bekapcsolni a nemzetközi tudományos vérkeringésbe, amely egyrészt közös tudományos programok megvalósítását, másrészt a külföldi oktatókkal és PhD hallgatókkal való cserekapcsolatokat jelenti.

...............

Kutatási témák

 • Arcészlelés és érzelem 
 • Az érzelmi információfeldolgozás sajátosságai
 • Pszichológiai folyamatok vizsgálata agyi képalkotó eljárásokkal (FMRI)
 • Téri megismerés
 • Testi reprezentáció
 • A szociális megismerés fejlődése és zavarai
 • Machiavellizmus: a manipuláció stratégiái
 • Fizikai vonzerő: a test és az arc vonzereje
 • Párválasztás, szexuális stratégiák
 • Evolúciós pszichopatológia
 • Sportpszichológia: affektív és kognitív hatások