Dr. Révész György

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Címzetes egytemi tanár

KAPCSOLAT

Pszichológia Intézet

7624 Pécs Ifjúság u. 6.

Iroda: B 213

Tel: +36 72 501516 /

E-mail: revesz.gyorgy@pte.hu

Publikációk MTMT listájának eléréséhez kattintson ide!


OKTATÁS

Pszichológia BA:                           

A megismerés szenzoros alapjai

Perceptuális tanulás, képzelet, reprezentáció

Általános pszichológiai gyakorlatok I.-II.

Kognitív műhelymunka

Pszichológia MA:

Kognitív pszichológia mesterfokon

Kitüntetett vizuális inger: az emberi arc

Pervazív zavarok

Intelligencia, kreativitás, tehetség

Pszichológia Doktori iskola:

Autizmus és megismerés

Észlelés és személyiség

Gyermekbántalmazás

Klinikus szakképzés:

A lélektani krízis

Mentálhigiéne

Mentálhigiéne szakirányú továbbképzés:

Mentálhigiéne I.-II.

Krizeológia

 


KUTATÁSI TERÜLET

Észlelés és pervazív zavarok

Gyermekbántalmazás

 


PUBLIKÁCIÓ

Könyv:

Révész György: Szülõi bánásmód – gyermekbántalmazás. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó. 2004.,  pp.141

Szerkesztett könyv:

Bernáth László - Révész György (Szerk.)1994. A pszichológia alapjai, Budapest, Tertia Kiadó,

Péley B. – Révész Gy. (Szerk.) 2007. Autonómia és identitás. Tanulmányok Kézdi Balázs 70. születésnapjára.  Pécs: Pro Pannónia

Révész György (Szerk.) 2010. Az emberi arc. Tanulmányok a pszichológia,orvostudomány, mesterséges intelligencia és a képzőművészet területeiről. Pécs: Pro Pannónia Kiadó.

 

Könyvfejezet

Révész György: Iskolai bántalmazás. In: Kézdi B. (Szerk.) 1998. Iskolai mentálhigiéné. Tanulmányok. Pécs: Pannónia Könyvek. pp.47-73.

Révész György - Bernáth László 2001. Haptikus mentális forgatás. In: Pléh Cs. - László J. - Oláh A. (Szerk.) Tanulás, kezdeményezés, alkotás. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 250-262.

Révész György 2007. Személyiség, társadalom, kultúra – a pszichoszociális fejlődés erikson-i koncepciója. In: Gyöngyösiné Kiss E. – Oláh A.(Szerk.) Vázlatok a személyiségről. A személyiséglélektan alapvető irányzatainak tükrében.Budapest: Új Mandátum, 224 -243.

Révész Gy. 2007. Erőszak az iskolában. In: Péley B. – Révész Gy. (Szerk.) Autonómia és identitás. Kézdi Balázs 70. születésnapjára.  Pécs: Pro Pannónia, 162-179.

Révész Gy. – Séra L. 2008. Nem realisztikus ábrák, absztrakt képek és emberi arcok: a „jó” alak perceptuális jegyei. In: Vincze O. – Bigazzi S. (Szerk.) Élmény, történet – a történetek élménye. Tanulmányok László János 60. születésnapjára. Budapest: Új Mandátum, 203-217. old.

Révész, Gy. – Séra, L.  2008. Perception of Contour-integration, Unfinished Figure, and Anomalous Movement Illusions in the Case of Persons with Autism. Preliminary Study. In: Beatrix Lábadi (Ed.). Cognition and interpretation. Pécs Studies in Psychology, Pécs: PTE BTK Pszichológiai Intézet, pp.49-59.

Palaczky M. – Vereby B. – Páli E. – Révész Gy. 2008. A gyermekbántalmazás. In: Vetró Á. (Szerk.) Gyermek- és ifjúságpszichiátria. Budapest: Medicina, 351-371. o.

Révész György: Arc és személyiség. In: Révész György (Szerk.) 2010. Az emberi arc.   Tanulmányok a pszichológia, orvostudomány, mesterséges intelligencia és a képzőművészet területeiről. Pécs: Pro Pannónia Kiadó. 181-198.o.

Révész Gy. 2011. A szülő-gyermek kapcsolat árnyoldalai. In: Takács I. – Csillag F. – Trencsényi L.(Szerk.) Hogyan szeressük a gyermeket? Korczak és magyar gondolkodók írásai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 161-171.old.

Révész Gy. 2013. Természettudományos és művészi képességek: korai hatások. In. Juhász A. - Tél T. A fizika, matematika és művészet találkozása az oktatásban, kutatásban. Budapest: ELTE Fizika Doktori Iskola. 39-45. old.

Révész Gy. 2013. Gyermekekkel szemben elkövetett erőszak. Kortárs erőszak. In: Kiss E.Sz. Makó H. (Szerk.) Mentálhigiéné és segítő hivatás. Pécs. Pro Pannónia. 86-103. old.

Révész Gy. 2013. Korai hatások az iskolai karrier alakulásában. In: Andl H. - Molnár- Kovács Zs. (szerk.) Nyitottság és elkötelezettség. Tanulmánykötet Dr. Bárdossy Ildikó 60. születésnapjára. Pécs: PTE BTK Neveléstudományi Intézet, 239-250.old.

Révész Gy. 2014. Zene és megismerés. In: Böhm G., Fedeles T. (Szerk.) Mester és tanítványok. Tanulmányok a bölcsészettudományok területéről. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának    kiadványa, 189-202. old.

 

Folyóirat:

Vajda Zsuzsa - Kurucz Judit - Révész György: Fájdalom  gyermekkorban Pediáter, 1994. 3.évfolyam, 1. szám 61-68.old.

Vajda Zs. - Kurucz J.- Révész Gy.: Fájdalom a gyermekkorban Gyermekgyógyászat, 1995. (46), 2. 109 -118.

Révész, Gy.- Bernáth, L.-Séra, L. A Paivio-féle "Individual Differences Questionnaire" magyar változata. Magyar Pszichológiai Szemle, 1995, LI. 5-6. 327-343.

Séra L.-Révész Gy. 1988. A téri helyzet szerepe az alakészlelésben - ábrairányok észlelését és  etszését meghatározó tényezõk In: Magyar  Pszichológiai    Szemle.1996, LII. (36.), 4-6. 217-233.

Révész Gy. A felnõtt világ gyermekekkel kapcsolatos elvárásai és a gyermekbántalmazás. Magyar Pszichológiai Szemle, 1999.LIV. 3.szám, 85-103.,

Révész György - Járai Róbert: Arcfelismerés: a vonzás-elutasítás lehetséges vonásai Szondi-képeken. Magyar Pszichológiai Szemle, 2001. LVI. 1. 53-70.

Séra L., Révész Gy., Stefanik K. 2007. A vizuális információfeldolgozás sajátságai autista gyerekeknél. Pszichológia, 27.157-179.

Dósa Z. - Séra L. - Révész Gy. 2008. A kétértelmű ábrák újraértelmezése a stabil és az elforgatott mentális képben. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 9(3), 183-210.

Séra L., Révész Gy., Dósa Z. 2009. Kétértelmű ábrák észlelési átfordulásának fejlődése egy-és kétnyelvű gyermekeknél, Erdélyi Pszichológiai Szemle, 10(2), 121-140,

Anita Deák, Laura Csenki, György Révész 2010. Hungarian ratings for the International Affective Picture System (IAPS): A cross-cultural comparison. ETC – Empirical Text and Culture Research 4, 2010, 90-101.

Séra L., Révész Gy., Vajda D., Járai R. 2010. Vizuális észlelési problémák fejlődési diszlexiásoknál. Pszichológia, 30, 4, 317–333

Révész Gy. 2012. Psychometrical investigations on Szondi's pictures. Szondiana, 32, 1, 58-62.

Révész Gy. 2013. A gyerekek alkalmazkodási stratégiái a rossz bánásmódhoz. Magyar Pszichológiai Szemle, 68, 1. 89-105.