Dr. Bigazzi Sára

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Egyetemi adjunktus


 

KAPCSOLAT

Pszichológia Intézet

7624 Pécs Ifjúság u. 6.

Iroda: B 216

Tel: +36 72 501 500/ 64265

.

E-mail: bigazzisara@hotmail.com

Teljes publikációs lista az MTMT oldaláról itt


 

OKTATÁS


 

KUTATÁS

Csoportközi viszonyok

A szociális identitás vizsgálatokat társadalmi kontextusukban értelmezzük, mely társadalmi helyzetek, normák és intézményesített reprezentációk aktiválnak csoporttagságokat és eredményeznek csoportközi viselkedéseket. Ezekhez az csoport azonosulási lehetőségek milyen múltbéli eseményekből táplálkoznak (történelem történetek, morális példák), hogyan keretezik át a múltbéli eseményeket jelenbeli helyzetük tükrében (kollektív áldozati szerep, szubjektív fenyegetettség). Milyen pszichológiai, szubjektív értékek és normák aktiválódnak szubjektíven észlelt csoportközi konfliktusok függvényében, ezek hogyan változnak, hogyan változtathatóak. A csoportközi viszonyok lehetőségei behatároltak aszerint milyen tartalmi dimenziók mentén gondolkodnak a csoportok tagjai magukról, mennyire jelentős számukra ez a hovatartozás. Ez a reprezentáció alakítja a másik csoportról alkotott képet és így a csoportközi viszony reprezentációs mezejét.  közszolgálat

Fenyegetett identitás

A fenyegetettségre objektív és szubjektív értelemben tekintünk. Objektív fenyegetettségi helyzetekben (előítéletes társadalmi közegek, lehetetlen társadalmi mobilitás, biologizált csoporthatárok) a fenyegetettség gyakran nincs kimondva, a kisebbségek tagjai által. Milyen megküzdési stratégiákat aktiválnak ilyenkor a kisebbségek tagjai és ezek a megküzdési stratégiák, hogyan fonódnak össze identitásstratégiákkal, milyen kognitív alternatívákat hagynak és hogyan befolyásolják a csoportközi helyzeteket. A szubjektív fenyegetettség észlelése nem feltétlenül egyezik egy való fenyegetettséggel, gyakran történelmi események rekonstrukciójába ágyazódik, ahol domináns értelmezési keretek mentén adódik át. Mindkét fenyegetettségi helyzet az identitás instabilitását eredményezi és/vagy tartja fenn, melyben gyakori a társadalmi összehasonlítások folyamata, amin keresztül szubjektív perspektívából próbálja egy csoport átértékelni a társadalmi rendszerben elfoglalt helyét.

Társadalmi folyamatok és egyéni folyamatok összefüggései

Ezen a kutatási területen azt vizsgáljuk, hogyan függenek össze egyéni tulajdonságoknak és vonásoknak tekintett dimenziók, önbecslés, empátiás készség, önreflexió társadalmi helyzetekkel. Feltételezésünk szerint a társadalmi kontextusban megjelenő interakciós minták és együttműködési vagy versengési stratégiák, illetve az azokra másoktól adott visszajelzések erősen kihatnak ezekre a dimenziókra.

Előítéletek és csökkentésükben szerepet játszó tartalmak, helyzetek, beavatkozások

Milyen csoportok felé vagyunk előítéletesek. Mi e csoportról alkotott reprezentációink és előítéleteink társadalmi funkciója. Hogyan lehet csökkenteni az előítéletet, milyen társadalmi helyzetek teszik ezt lehetővé rövid és hosszú távon.


Letölthető önéletrajz

 

PUBLIKÁCIÓ

Könyv

Vincze, O. & Bigazzi, S. (eds.) (2008) Élmény, történet – a történetek élménye. ÚMK, Budapest 249 o.

 

Tudományos cikkek

Takács, B., Restás, P. Bigazzi, S., Arató, F., Serdült, S. (2016) Dual communication and absence of dialogue Studies on the „Student Network” in Hungary between 2012-2013 in Journal of Political and Social Psychology. Special thematic session: Rethinking prefigurative politics. (In press)

Bigazzi, S. & Csertő, I. (2015) To be or not to be. Identity alternatives and coping strategies of people categorized as Gypsies. In Journal of community & applied social pychology. (In press) IF:0.88

Bigazzi, S. & Bokrétás, I. (2014) Helyzetbe zárt mentális folyamatok és viszonyrendszerek ideológiai tükre: elméleti és társadalmi reflexiók egy kutatás során. In Kriminológiai Közlemények 74. Magyar Kriminológiai Társaság. Budapest. 63-76

Arató, F. & Bigazzi, S. (2014) (szerk.) Antirasszizmus – Antiracism. Special issue. Romológia.

Arató, F. & Bigazzi, S. (2014) Előszó. in Romológia Folyóirat 4-5, Pécs, 5-12

Arató, F. & Bigazzi, S. (2014) Bevezetés in Romológia Folyóirat 4-5. Pécs, 13-26

Arató, F.; Bigazzi, S.; Restás, P.; Serdült, S. & Takács, B. (2014) Párbeszédhiány és kettős kommunikáció. Diákmozgalom 2012–2013 fordulóján. Educatio. (Mérleg 2010-2014). 23/1. OFI, Budapest. 143-166

Bokrétás, I. & Bigazzi, S. (2013) A felsőoktatásban tanuló roma fiatalok pszichológiája. in Romológia folyóirat. 86-103

Bigazzi, S. (2012) Énkép – Cigánykép. A cigányság szociális reprezentációja az olasz és a magyar társadalomban. in Magyar Pszichológiai Szemle. Budapest 631-652

Bokrétás, I.; Bigazzi, S.; Péley, B. (2007) Átmenet – Identitás – Cigányság,I. - Az értelmiségi lét felé haladó cigány fiatalok identitásalakulása  in Pszichológia 2007/4, Budapest 357-380