Disszertációk, tézisek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PhD disszertációk és tézisek

(Név, disszertáció címe, témavezető, időpont)


NÉV
Disszertáció címe
Témavezető
Védés időpontja
 
Arató Nikolett

The role of socio-emotional skills in cyberbullying engagement          Tézisek . Disszertáció

Dr. habil.                  Lábadi Beatrix,           Dr. Lénárd Kata

2021.07.01.
Inhóf Orsolya

Vizuális téri figyelem változása akusztikus szignálok hatására      Tézisek . Disszertáció

Dr. habil.                  Lábadi Beatrix 2021.06.22.
Sebestyén Árpád

A magyarországi katasztrófa-krízisintervenciót végző beavatkozó állomány kognitív, érzelmi sajátosságai és azok összefüggései  Tézisek . Disszertáció

Dr. Deák Anita,        Dr. habil.                Révész György 2021.05.31.
Makai Gábor Alsóvégtag amputált cukorbetegek utánkövetéses vizsgálata a reziliencia tükrében                                 Tézisek . Disszertáció Prof. Dr. Kiss Enikő Csilla 2021.05.25.
Bartha Krisztina Magyar-román kétnyelvű gyermekek tudatelméleti képességeinek fejlődése                              Tézisek . Disszertáció Dr. habil.              Kiss Szabolcs 2021.04.14.
Bandi Szabolcs Ajtony Az önimádat dimenziói és típusai: az ortogonális nárcizmus koncepció                                       Tézisek . Disszertáció Dr. Nagy László 2021.04.13.
Török Lilla Az önakadályozás okainak, illetve a kapcsolódó torzítások feltérképezése kérdőíves és kísérletes módszertannal    Tézisek . Disszertáció Dr. Szabó Zsolt Péter 2021.03.31.
Pénzes István A szomatizáció kapcsolati vonatkozásai és pszichoterápiás lehetőségei. Kötődés és interszubjektivitás az elméletek és a klinikai vizsgálatok tükrében  Tézisek . Disszertáció Prof. Dr. Csabai Márta 2021.03.26.
Désfalvi Judit A kötődés, a korai maladaptív sémák és a szubjektív betegségélmény emlőrákkal küzdő nők körében                          Tézisek . Disszertáció Dr. habil. Hámori Eszter,                      Dr. Nagy László 2020.12.17.
Szabó Edit Behind the mask of manipulation. Unique features underlying manipulation among the Dark Triad  Tézisek . Disszertáció Prof. Dr. Bereczkei Tamás 2020.10.22.
Restás Péter A szervezet, mint konstruált tér vizsgálata narratív és nyelvi eszközökkel  Tézisek . Disszertáció Dr. Vincze Orsolya 2020.09.23.
Endre Szilvia Integrált közösségi ellátások szerepe a felépülésben – egy hatékonyságvizsgálat tükrében   Tézisek . Disszertáció
Prof. Dr. Kiss Enikő Csilla 2020.05.19.
Batta Barbara Kognitív és személyiségfaktorok az emlékezeti befolyásolhatóságban   Tézisek . Disszertáció Dr. habil.              Kiss Szabolcs 2020.05.07.
Serdült Sára A csoportközi viszonyok rendszerszintű megközelítése                      Tézisek . Disszertáció Dr. Bigazzi Sára, Prof. Dr. László János 2020.04.30.
Kozma Luca Mintakövetés, genetikai örökség és társas alkalmazkodás - Biológiai és társas hatások a férfi nemi szerep és viselkedés kialakulásában    Tézisek . Disszertáció Prof. Dr. Bereczkei Tamás,                        Dr. Kocsor Ferenc 2020.04.29.
Kővágó Pál Lajos

A kollektív áldozati élmény összefüggése a kisebbségi csoportokkal szembeni ellenséges és támogató attitűdökkel  Tézisek . Disszertáció

Dr. Fülöp Éva

2020.04.27.

Takács Hilda

Látható és láthatatlan a street art alkotásban: Elemzés interpretatív fenomenológiai analízis alkalmazásával   Tézisek . Disszertáció 

Prof. Dr. Kiss Enikő Csilla

2020.04.20.

Jávor Rebeka

Kétnyelvűség - előny vagy sem? A kétnyelvűség hatásai magyar-szerb bilingvisek körében   Tézisek . Disszertáció

Dr.habil.                      Kiss Szabolcs

2020.04.16.

Kopcsó Krisztina

A gyermekkori sötéttől való félelem jellemzői és szülő által vezetett terápiája   Tézisek . Disszertáció

Dr.habil.                     Láng András

2019.12.03.

Pátkai Gabriella

Hasonlóságok és különbségek a Sötét Hármas tagjainak személyiségében, stressz-észlelésében és stratégiai döntéseiben    Tézisek  . Disszertáció

Prof. Dr. Bereczkei Tamás

2019.11.26.

Écsi Júlia

A narratív szemlélet kínálta többlet lehetőségek a gyermekklinikai munkában  Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Péley Bernadette

2019.11.20.

Szabó János

A tudományos tehetség összetevőinek vizsgálata a felsőoktatási tehetséggondozásban résztvevő hallgatók körében                    Tézisek . Disszertáció

Dr. Deák Anita

2019.10.15.
Teleki Szidalisz

"Amikor beteg a motor..." Betegségreprezentáciü és egészségmagatartás szívkoszorúér-beteg személyeknél              Tézisek . Disszertáció

Dr. Tiringer István, Prof. dr. Kiss Enikő Csilla

2019.04.01.
Friedrich Melinda

Pszichoanalízis a pódiumon (Pszichoanalízis magyar hírlapokban 1910 és 1939 között)  Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Erős Ferenc

2019.03.25.
Székely Zsófia

„Egymás-állapot” - Szülésznők-bábák-dúlák tapasztalatai a segítő kapcsolatról: interpretatív fenomenológiai analízis   Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Csabai Márta

2018.11.26.
Zsidó András Norbert

Exploring the effects of threatening stimuli on visual search performance using different experimental designs  Tézisek . Disszertáció

Dr. Bernáth László,  Dr. Deák Anita

2018.11.14.
Kövesdi Andrea

Reziliencia a serdülőkori anorexia nervosaban   TézisekDisszertáció

Dr. Nagy László

2018.11.13.
Pachner Orsolya
Kategorizáció és autizmus. Perceptuális kategorizáció sajátosságai autizmusban

Dr. habil.                Révész György

2018.05.17.
Mészáros Noémi Zsuzsanna
A magyarság észlelt kollektív áldozati identitásának hatása az aktuális csoportközi viszonyokra

Prof. Dr. László János,                         Dr. Szabó Zsolt Péter

2018.05.08.
Putz Ádám
"Ki szép, ki jó?" A szépség-sztereotípiák normafenntartó viselkedést, valamint társas ítéletalkotást befolyásoló szerepének vizsgálata

Prof. Dr. Bereczkei Tamás

2018.03.27.
Csókási Krisztina
Pszichoszociális alkalmazkodás rheumatoid arthritises betegeknél: pszichopatológiai és személyiséglélektani vonatkozások

Prof. Dr. Kiss Enikő

2017.11.28.
Vajda Dóra Beáta
Aktor, partner hatások, interakciók és moderáló tényezők a párkapcsolati minőség és a személyiség közti összefüggésben

Prof. Dr. Kiss Enikő

2017.05.10.
Osváth Viola
Gyermekkori kapcsolatok és kapcsolati élmények szerepe a kriminalizálódás alakulásában állami gondoskodásban felnövekedett férfiak körében

Dr. Pohárnok Melinda

2017.04.24.
Tóth Anett Ágnes
Óvodás korú gyermekek halálfogalmának fejlődése és sajátosságai a szülői magyarázatok és halálattitűdök tükrében

Dr. habil.                   Kiss Szabolcs

2017.04.11.
Káplár Mátyás István
Meglátni és megítélni - Az információfeldolgozás korai szakaszában megjelenő affektív tényezők és ezek személyiségbeli meghatározottságának vizsgálata fMRI-vel és Szondi-teszttel

Dr. habil.           Bernáth László                                     Prof. Dr. Kiss Enikő

2016.11.29.
Fülöp Emőke
A gyógyítók kiégése az empátia és az érzelemszabályozás tükrében

Prof. Dr. Csabai Márta

2016.11.09.
Berghauer-Olasz Emőke
A kinetikus iskolarajz mint közösségek rejtett kapcsolatainak feltáró módszere

Prof. Dr. Vass Zoltán,   

Dr. Nagy László

2016.10.25.
Tusori Szabolcs
"Rábeszélőgépek a szervezetben: a humán és a számítógépes ágensek javaslatainak operatív döntéshozókra gyakorolt hatásai a lezárás iránti igény szintjének függvényében
Dr. habil.              Révész György 2016.10.18.
Varró-Horváth Diána Ágnes
A társas megismerés és a becsapás megértésének fejlődése között fennálló összefüggések 1- 3 éves korú gyermekeknél 
Dr. Lábadi Beatrix 2016.10.06.
Schnell Zsuzsanna
Social-cognitive and pragmatic aspects of language acquisition from a developmental perspective
Dr. habil.               Kiss Szabolcs 2016.05.18.
Krisztián Ágota
Matematikai nehézséggel küzdő gyerekek fejlesztő módszerének kidolgozása és hatásvizsgálata

Dr. habil.                 Révész György,

Prof. Dr. Vereczkei Lajos

2016.04.28.
Grabovac Beáta
Az affektív lexikon szerveződése és működése korai és kései szerbiai kétnyelvi személyeknél 
Dr. Deák Anita 2015.12.17.
Indries Krisztián
Ajase herceg, a megbékélt Oidipusz - A pszichoanalízis recepciója a Felkelő Nap országában
Dr. Szummer Csaba        2015.12.03.
Györkő Enikő
Numerikus képességek tipikus és atipikus fejlődése óvodáskorban
Dr. Lábadi Beatrix 2015.05.13.
Látos Melinda
A testkép szerepe és a transzplantált szerv pszichológiai integrációjának jelentősége a veseátültetés sikerességében
Prof. Dr. Csabai Márta 2015.05.05.
Mlinkó Renáta
Mozgáskorlátozott tanulók képességvizsgálatának specifikumai (cerebrális paretikus és progresszív izomdisztrófiás csoportok eredményei alapján)          
Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes
2015.03.31.
Boda-Ujlaky Judit Emma
A gelotofóbia kialakulásának, fennmaradásának és terápiájának szociálpszichológiai faktorai
Dr. habil.              Séra László 2014.11.04.
Babity Mária
A gyermekbántalmazás rizikótényezőinek vizsgálata (magas kockázatot képviselő gyermeknevelési attitűdök, a szülőkkel kapcsolatos gyermekkori emlékek és néhány lehetséges közvetítő tényező összefüggései)
Dr. habil.          Révész György 2014.05.12.
Czibor Andrea
DÖNTÉSEK TÁRSAS DILEMMAHELYZETEKBEN: Személyiségjellemzők és szituációs faktorok hatása
Prof. Dr. Bereczkei Tamás 2014.04.29.

Szijjártó Linda

A MACHIAVELLISTA STRATÉGIA TERMÉSZETE: A viselkedés, a személyiségvonások és az érzelmi intelligencia szerepe a machiavellista egyének által hozott döntések létrejöttében

Prof. Dr.  Bereczkei Tamás

2014.04.29.

Fehér Pálma Virág
Testképek és testi dialógusok Az analitikus testpszichoterápia fejlődése a német pszichoanalitikus irányzatok gyakorlatának tükrében
Prof. Dr. Csabai Márta 2014.04.15.
Dr. Kelemen László

Miként vélekedünk a jogról?

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. László János 2013.12.03.
Márta Bettina

A felhatalmazás kulturális mintázottsága

Tézisek . Disszertáció

Dr. Kovács Zoltán 2013.11.27.
Balázs László

A szervezeti kultúra és az érzelmi intelligencia kölcsönkapcsolatának vizsgálata az iskolában

Tézisek . Disszertáció

Dr. Kovács Zoltán 2013.11.19.
Szentiványi-Makó Hajnalka

"Döntés életről-halálról". A művi abortusz pszichológiai vonatkozásai

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Péley Bernadette 2013.11.12.
Kovács Réka Rozália A házastársi kapcsolat, a párkapcsolati elégedettség narratív
pszichológiai tartalomelemzéssel és pszichometriai eszközökkel történő
vizsgálata, tekintettel a családi életciklusokra     

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Bagdy Emőke,  Prof. Dr. Péley Bernadette 2013.05.15.
Elblinger Csaba
A családi rituálék szerepe a családi identitás konstrukcióban

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Péley Bernadette, Dr. Bernáth László
2013.05.14.
Szabó Zsolt Péter

A nemzeti csoporttal való azonosulás hatása a csoportalapú érzelmek átélésére

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. László János 2013.05.08.
Szilárdi Réka Magyarországi újpogány vallások nemzeti identitáskonstrukciójának narratív mintázatai

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. László János 2013.05.07.
Papp-Zipernovszky Orsolya A személyiségkoherencia és az esztétikai válasz összefüggései. A művészetbefogadás pszichoanalitikus és narratív összefüggései

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Erős Ferenc,   Prof. Dr. László János 2013.04.16.
Krekó Kata             

A humán kulturális evolúció teoretikus és empirikus modelljei

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Péley Bernadette, Prof. Dr.Gergely György

2013.03.27.
Vankó Tünde

Kötődés és korai maladaptív sémák vizsgálata egyes pszichés zavarokban          Tézisek . Disszertáció

Dr. Nagy László 2013.03.05.
Mayer Krisztina A különböző kockázatkereső magatartás hátterének személyiséglélektani vizsgálata 

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Kiss Enikő,             Dr. Nagy László 2012.12.06.
Kerekes Zsuzsanna A szorongás, mint adaptív viselkedés.  A szorongásérzékenység mérésének tapasztalatai különböző csoportoknál

Tézisek . Disszertáció

Dr. habil.             Révész György 2012.11.27.
Tiringer István dr. Az akut kardiológiai eseményen átesett betegek hosszú távú életminőségét befolyásoló pszichoszociális tényezők vizsgálata

Tézisek Disszertáció

Prof. Dr. Kiss Enikő 2012.11.22.
Hegyi Hella

Személy(iség) a kompetenciák mögött. A hagyományos pszichológiai kiválasztási eljárások és a kompetenciák mérésének összefüggései

Tézisek Disszertáció

Dr. Kovács Zoltán 2012.10.11.
Horvát-Militityi Tünde

Egy kultúraváltás szemszögéből láthatatlan migránscsoport élményuniverzumai: a helyvesztés és a beilleszkedés pszichés dinamikája

Tézisek . Disszertáció

Dr. Dúll Andrea,                   Prof. Dr. László János 2012.10.09.
Zsubrits Attila

A kapcsolat mint esély. A gyermekvédelmi intézményekben élő serdülőkorú fiatalok kötődésrendszerén belül a nevelőkkel kialakult kapcsolat összetevői

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Perjés István

2012.10.02.

Bolla Veronika A tanulási zavarral küzdő gyermekek megküzdési stratégiái

Tézisek . Disszertáció

Dr. Nagy László 2012.09.18.
Fecskó Edina Enikő

Tükör és áttétel (Fejezetek a pszichoanalitikus filmkutatás alapterületeiből)

Tézisek Disszertáció

Prof. Dr. Erős Ferenc 2012.05.09.
Bálint Katalin A mozinézői válaszokat meghatározó narratív és személyiségtényezők (A fokalizációs stratégia és a kötődési jellemzők hatása a filmszereplőre vonatkozó nézői válaszok mintázatára)   

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Erős Ferenc 2012.05.08.
Csenki Laura Érzelemszabályozás a serdülőkori anorexia nervosában  

Tézisek . Disszertáció

Dr. Bernáth László 2012.05.08.
Havelka Judit A transzgenerációs traumaátvitel egy lehetséges módja

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Erős Ferenc,         Dr. Koltai Mária 2012. 04. 10.
Paál Tünde

Machiavelliánus döntéshozó stratégiák a szociális kapcsolatokban

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Bereczkei Tamás 2011.12.06.
Birkás Béla

Arcok megbízhatóságának értékelése, mint adaptív döntésmechanizmus. Rassz-jellemzők és tekintetirány hatása az észlelt megbízhatóságra

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Bereczkei Tamás

Dr. Lábadi Beatrix

2011.11.22.

Szvetelszky Zsuzsanna

A pletyka pszichológiája

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. László János 2011.10.11.
Szászvári Karina

Az idősödő munkavállalókkal kapcsolatos sztereotípiák

Tézisek . Disszertáció

Dr. Kovács Zoltán 2011.09.28.
Deák Anita

Érzelmek, viselkedés és az emberi agy: az International Affective Picture System (IAPS) magyar adaptációjának és alkalmazásának lehetőségei

Tézisek . Disszertáció

Dr. Révész György 2011.09.20.
Láng András

A páciens-terapeuta kötődés mérése és hatása a páciens terápiás attitűdjére     

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Péley Bernadette

2011.05.25.
Bíró Violetta

Magas rizikófaktorú serdülőkkötődésének és coping mechanizmusainak összefüggései internalizációs és externalizációs problémáival

Tézisek . Disszertáció

Dr. Nagy László 2011.05.24.
Gyimesi Júlia

A "testetlen lélek": pszichoanalízis és spiritizmus pszichológiatörténeti megközelítésben

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Erős Ferenc 2011.05.18.

Kőváry Zoltán

Az ösztönszublimációtól a szelf-egyensúlyig. A kreativitás és a művészi alkotófolyamat pszichoanalitikus megközelítései és vizsgálata a kortárs pszichobiográfiai elképzelések alapján

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Erős Ferenc 2011.05.17.
Szili Ilona

Öngyilkosságot megkísérlők interakciódinamikája és megküzdési stratégiái

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Bagdy Emőke 2011.05.11.
Szalai Katalin

Az ágencia nyelvi jegyei. Az aktív és passzív igék szerepe a narratívumokban

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. László János 2011.05.11.
Tisljár Roland

A humor szerepe és szerveződése a társas kapcsolatokban. Evolúciós modellek tesztelése.

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Bereczkei Tamás 2011.05.10.

Tiringer Aranka

"Utazás egy koponya körül". Karinthy Frigyes pszichobiográfiája

Tézisek  . Disszertáció

Prof. Dr. Kiss Enikő 2011.03.29.
Zsédely-Szabó Tímea

Az őrület múzeuma - az identitás színeváltozása. Egy New York-i menedékhely (The Living Museum) kontextusában

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Erős Ferenc

2011.

03.03.

Forrai Márta

Az érzelmi intelligenciának, a megküzdő- képességnek és a családi háttér szerepének vizsgálata és a tanulmányi eredményességgel történő összehasonlítása a különböző típusú iskolákban tanuló serdülő diákok körében

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Oláh Attila 2010. 12.08.
Fülöp Éva

A történelmi pálya és a nemzeti identitás érzelmi szerveződése

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. László János 2010. 11.09.
Somogyvári Ildikó

A történelmi tárgyú irodalom szerepe a nemzeti identitás alakításában: Empátia, csoport-identifikáció és csoportközi folyamatok kapcsolata a befogadásban

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. László János 2010. 11.02.
Kovai Melinda

Politika,  hatalom és tudás a Kádár-korszak pszichiátriai kórrajzain 

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Erős Ferenc, Dr. Wessely Anna 2010. 10.26.

Szili Katalin

Az érzet sorsa. A modern pszichoanalízis hozzájárulása a pszichodinamikus mozgás- és táncterápia testtudati munkájához 

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Erős Ferenc

2010.

04.27.

Dimitrios Agouridas

The Traveller's Pathos. A Clinical Exercise in Byzantine Perspective

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Erős Ferenc

2010.

04.20.

Zsák Judit

A pszichoanalitikus elméletek hatása a társadalmi nem és a női szubjektum felfogására - különös tekintettel Héléne Cixous munkásságára

Tézisek . Disszertáció

Dr. Orbán Jolán

2010.

02.16.

Békés Vera

A trauma reprezentációjának változásai Holokauszt-narratívákban 

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Erős Ferenc, Dr. Ehmann Bea

2009.

11.10.

Gyuris Petra

Homogámia és/vagy szexuális imprinting a párválasztásban. Rivális párválasztási mechanizmusok tesztelése az evolúciós pszichológiában  

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Bereczkei Tamás

2009.

05.12.

Vincze Orsolya

Mentális állapotok jelentősége csoporttörténetekben a saját és a külső csoport vonatkozásában

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. László János

2009.

05.08.

Illés Anikó

Képek elemzése és befogadásvizsgálata - észlelés, tetszés, viszonyulás 

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. László János

2008.

12.08.

Balogh László

A teljesítményt befolyásoló szervezetpszichológiai tényezők vizsgálata interaktív sportolóknál 

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Baráth Árpád

Dr. Kovács Zoltán

2008.

09.24.

Szenes Márta

Odú és kelepce - új vallási közösségekbe megtért fiatalok életútelemzése az identitáskeresés  tükrében

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Kézdi Balázs

2008.

05.28.

Tóth Éva

Serdülő lányok szexuális érése a családi szocializáció függvényében -

A szocializáció  evolúciós modelljének tesztelése    

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Bereczkei Tamás

2008.

05.06.

Osváth Anikó

A csecsemőkori szocioemocionális fejlődés meghatározói: temperamentum és kötődés  

Tézisek . Disszertáció

Dr. Kállai János

2008.

04.09.

Bede Nóra

Traumaelméletek és a kollektív trauma elbeszélhetősége. Traumatikus történetek empirikus vizsgálata 

Tézisek . Disszertáció

Prof.  Dr.  Erős Ferenc, Dr. Ehmann Bea

2008.

04.01.

Iván Zsuzsanna

Versengés, kockázatvállalás, szocializáció: kedvező és kedvezőtlen szülői környezet hatása kamaszok viselkedésére - egy evolúciós elemzés  

Tézisek . Disszertáció

Prof. Dr. Bereczkei Tamás

2008.

02.26.

Bodnár Éva

Az E-tanulótípusok tanulási attitűdje  

Tézisek

Dr. Kovács Zoltán

2007.

10.30.

Hargitai Rita

Sors és történet. Szondi Lipót sorsanalízise a narratív pszichológia tükrében  

Tézisek

Gyöngyösiné

dr. Kiss Enikő,

Prof. Dr. László János

2007.

05.09.

Dr. Mészáros Judit

Ferenczi Sándor, a Budapesti Iskola és a pszichoanalitikus emigráció 

Tézisek

Prof. Dr. Erős Ferenc

2007.  03.05.

Lubinszki Mária

A daseinanalitikai pszichoterápia elméleti háttere és szorongásfelfogása    

Disszertáció

Prof. Dr. Erős Ferenc

2007.  03.13.

Lukács Liza

Az evészavarok pszichopatológiai és patogenetikai háttértényezőinek vizsgálata egészségpszichológiai megközelítésben  

Tézisek

Dr. Túry Ferenc

2007.  02.27.

Ritter Andrea

A „budapesti iskola" hatása a francia pszichoanalitikus elméletekre (Ábrahám Miklós és Török Mária pszichoanalitikus rendszerének elemzése és terápiás  alkalmazása)

Tézisek

Prof. Dr. Erős Ferenc

Prof. Dr. Bókay Antal

2006.  11.14.

Bernáth László

A mondat-kép egyeztetés probléma története    

Tézisek

Prof. Dr. Kézdi Balázs

2006.  05.10.

Takács István

Az Ötödik Rend ifjúságának és pedagógusainak versengése   

Tézisek

Prof. Dr. Kézdi Balázs

2006.  05.09.

Járai Róbert

Szelf determináció és tehetség kapcsolata fiatal sportolóknál  

Tézisek

Prof. Dr. Kézdi Balázs

2006.  05.09.

Hoyer Mária

A sóvárgás keletkezésében és fenn-maradásában szerepet játszó családszerkezeti és működési sajátosságok 

Tézisek

Prof. Dr. László János

2006.  04.18.

Pohárnok Melinda

Az érzelmi szabályozás narratív pszichológiai vizsgálata borderline személyiségzavarban szenvedő és egészséges személyeknél 

Tézisek

Prof. Dr. László János,

Dr. Péley Bernadette

2006.  04.04.

Csürke József

A lótuszevő eszmélése - a lélektani krízis promóciós aspektusa  

Tézisek

Prof. Dr. Kézdi Balázs

2006.  03.28.

Lábadi Beatrix

A téri megismerés fejlődése csecsemőkorban  

Tézisek

Dr. Kállai János

2005.  12.07.

Nagy László

A temperamentum és karakter összefüggései a felnőtt kötődéssel 

Tézisek

Dr. Kállai János

2005.  11.23.

Sass Judit

Bizalommintázatok és bizalmi döntések a szervezetben  

Tézisek

Dr. Kovács Zoltán

2005.  05.11.

Borgos Anna

Nőiszerep-konstrukciók a huszadik századelőn. Három „Nyugat-feleség"  pszichobiográfiája    

Tézisek

Prof. Dr. Erős Ferenc

2005.  04.27.

Bálint Ágnes

Fejezetek Németh László pszichobiográfiájából  

Tézisek

Prof. Dr. Kézdi Balázs

2005.  04.26.

Martin László

Énvédő mechanizmusok személyiség- és klinikai pszichológiai empirikus vizsgálatai 

Tézisek           Disszertáció

Dr. Kállai János

2005.  03.29.

Fogarasi Mihály

A rendőri visszaélések szociális reprezentációi      

Tézisek

Prof. Dr. László János

2004.  12.07.

Dr. Szabó Zoltán

A Láthatatlan Kéz és a halandó Isten. A szociális reprezentációk és a közgazdaságtan egyes kapcsolódási pontjairól    

Tézisek

Prof. Dr. László János

2003.  12.03.

Pólya Tibor

Az élettörténet narratív perspektívája és az elbeszélő személy identitás állapotának minősége    

Tézisek

Prof. Dr. László János

2003.  10.29.

Dr. Oravecz Róbert

Öngyilkos szövegek és búcsúlevelek transzkulturális elemzése   

Tézisek

Prof. Dr. Kézdi Balázs

2003.  05.14.

Dr. Székely Attila

Az öntudat a XX. századi tudatkutatás tükrében    

Tézisek

Prof. Dr. Erős Ferenc

2003.  05.13.

Dr. Séra László

Téri orientáció, téri reprezentáció   

Tézisek

Prof. Dr. Barkóczi Ilona

2002.  12.11.

Kende Anna

Tudományos és köznapi elméletek a nőiségről és az anyaságról   

Tézisek

Prof. Dr. Erős Ferenc

2002.  09.11.

Dr. Bodor Péter

On emotions. A developmental social constructionist account  (Az érzelmi fejlődés társas konstruktivista értelmezése)    

Tézisek

Prof. Dr. László János

2002.  05.07.

Dr. Révész György

Szülői bánásmód és a gyermekbántalmazás  

Tézisek

Prof. Dr. László János

2002.  04.30.

Dr. Koltai Mária

Szuicidium a családban. A transzgenerációs hatások elemzése  

Tézisek

Prof. Dr. Kézdi Balázs

2001.  11.13.

Dr. Gáspár Mihály

Az iskolai programok pszichológiai hatáselemzése a személyiségjellemzők  változékonysága szempontjából   

Tézisek

Prof. Dr. László János

2001.  03.06.

Dr. Hárs György Péter

A pszichoanalízis klasszikus alternatívája: A kései Ferenczi      

Tézisek

Prof. Dr. Erős Ferenc

2000.  10.12.

Dr. Péley Bernadette

Beavatás és tárgykapcsolat. Kábítószer élvező fiatalok identitásának vizsgálata   

Tézisek

Prof. Dr. Halász László

1999.  12.07.

Gyöngyösiné

dr. Kiss Enikő

Szondi Lipót sorsanalízise    

Tézisek

Prof. Dr. Kézdi Balázs

1999.  11.17.