Pécsi Tudományegyetem

Pszichológia Intézet

                        

   
   

BA záróvizsga tantárgylistája

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Könyvtárinformatika és stat. alapismeretek  I.

Könyvtárinformatika és stat. alapismeretek  II.

Evolúciós pszichológia I.

Evolúciós pszichológia II.

Motiváció

Érzelemelméletek

Figyelem

A megismerés szenzoros alapjai

Perceptuális tanulás

Emlékezet

Gondolkodás

Énfejlődés és szocializáció

Kognitív fejlődéslélektan

Analitikus fejlődéslélektan

Viselkedésorientált személyiségelméletek

Mélylélektani elméletek I.

A kommunikáció szociálpszichológiája

Kognitív szociálpszichológia

Pszichológiatörténet

Pszichometria

Kérdőíves eljárások  I.

Kérdőíves eljárások  II.

Felmérés és fejlesztés szervezetekben

Bevezetés a klinikai- és egészségpszichológiába

Bevezetés a szervezetpszichológiába

Bevezetés a vezetéspszichológiába

Humángenetika