BA Záróvizsga 2020/2021 tavasz

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A TANULMÁNYAIKAT 2017-BEN VAGY UTÁNA MEGKEZDŐK SZÁMÁRA

A Záróvizsga előtt:

A Neptunban benyújtandó dokumentumok

 • A záróvizsgajelentkezéseket a Tanulmányi Bizottság határozata alapján a Hallgatók Neptun kérvény formájában töltik ki, a konzulens aláírását pedig nem fogjuk kérni. 

Kérjük, ezt tegyék meg 2021. március 22-ig!entumon nincs szükség tanári aláírásra!)

 • A dokumentumok Tanulmányi Osztály általi feldolgozása után töltse fel a négy műhelymunkáját a Neptun rendszerben megnyíló felületre 2021. április 12-ig!

 • A Kari Tanács határozata értelmében, a 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterétől a diplomamunkához csatolni kell az úgynevezett Plágium nyilatkozatot is, amely elérhető a Kar honlapján a Hallgatóinknak/Információk/Űrlapok (https://btk.pte.hu/hu/hallgatoinknak/urlapok) menüpont alatt. Az eredetiségről szóló nyilatkozat (plágium nyilatkozat) a feltöltés kötelezettségének vállalására is szolgál.

 • Továbbá a felhasználási nyilatkozatot is be kell illeszteni kitöltve és aláírva a dolgozat végére a feltöltés előtt (szintén megtalálható az űrlapok között).


A Pszichológia Intézetben Horváth Rékának benyújtandó dokumentumok

 • Válasszon ki egy empirikus műhelymunka dolgozatot a négyből. Ezt a dolgozatot kell benyújtania értékelésre és majd ezt kell bemutatni a záróvizsgán is. A kiválasztott dolgozat, a végső feltöltés és leadás előtt, a Kutatási gyakorlaton kapott visszajelzések alapján javítható.

 • Küldje el a kiválasztott dolgozatot Horváth Rékának (horvath.reka2@pte.hu) elektronikus formában 2021.04.12-ig.

 • Legkésőbb egy héttel a Záróvizsga előtt megkapja a dolgozat értékelését. A konzulens, aki az egyik értékelő, az értékelő lapon előre meghatároz egy elméleti tételt, amit a Hallgatónak a dolgozattal együtt be kell mutatnia a Záróvizsgán. A tételek listája letölthető innen: BA Záróvizsga Témakörök

 

A Záróvizsga egy két részből álló szóbeli vizsga

1. Műhelymunka dolgozat bemutatása

 • A korábban szabadon kiválasztott Műhelymunka dolgozat bemutatása
 • A dolgozatot 15 percben kell bemutatni Power Point (Prezi) segítségével.
 • Az előadás után a vizsgabizottság kérdéseket tesz fel az elméleti háttérrel és a kutatással kapcsolatban.

 

2. A megadott elméleti tétel bemutatása

 • Az elméleti tétel bemutatása 5 percben, a dolgozat bemutatásába integrálva
 • Az előadás után a vizsgabizottság kérdéseket tesz fel az elméleti témában. A hallgatónak mély megértésről és tudásról kell bizonyságot tennie az adott területen.

 

A Záróvizsga teljesítmény értékelése

Elméleti záróvizsga jegy (5 fokú értékelés)

 • Az elméleti tétel bemutatása és integrálása a saját kutatásba
 • A saját kutatás elméleti hátterének bemutatása
 • Az elméleti tétel és a saját kutatásra vonatkozó vizsgabizottsági kérdésekre adott válaszok

 

Szakdolgozat védés (5 fokú értékelés)

 • A saját kutatás bemutatása
 • A vizsgálatra vonatkozó kérdésekre adott reflexiók

 

Diplomajegy

A következő jegyek két tizedesjegyre kerekített matematikai átlaga:

 • Elméleti záróvizsga jegy
 • Szakdolgozat védés jegye
 • A kiválasztott dolgozat konzulensi és opponensi értékelésének átlaga
 • A szigorlati jegyek átlaga
 • Súlyozott tanulmányi átlag