Pécsi Tudományegyetem

Pszichológia Intézet

                        

   
   

BA Záróvizsga 2019/2020 Tavasz

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A TANULMÁNYAIKAT 2017-BEN VAGY UTÁNA MEGKEZDŐK SZÁMÁRA!

           A Záróvizsga előtt:

A Tanulmányi Osztály felé benyújtandó dokumentumok

 • Töltse le, nyomtassa ki és töltse ki a következő dokumentumokat: Jelentkezési lap | Oklevél űrlap
 • Küldje el a dokumentumokat a Tanulmányi Osztályra 2020. máricius 23-ig!
  Az idei évben a dokumentumokat kizárólag elektronikus formában kell beküldeni a nappali képzésben mercz.beata@pte.hu címre, a levelező képzésben gyongyos.adrienn@pte.hu címre. (A dokumentumon nincs szükség tanári aláírásra!)
 • A dokuentumok Tanulmányi Osztály általi feldolgozása után töltse fel a négy műhelymunkáját a Neptun rendszerben megynyíló felületre  2020. április 10-ig!


A Pszichológia Intézetben Horváth Rékának benyújtandó dokumentumok

 • Válasszon ki egy műhelymunka dolgozatot a négyből (erősen ajánlott empirikus munka választása). Ezt a dolgozatot kell benyújtania értékelésre és majd ezt kell bemutatni a záróvizsgán is. A kiválasztott dolgozat, a végső feltöltés és leadás előtt, a Kutatási gyakorlaton kapott visszajelzések alapján javítható.
 • Küldje el a kiválasztott dolgozatot Horváth Rékának (horvath.reka2@pte.hu) elektronikus formában 2020. április 10-ig.
 • Legkésőbb egy héttel a Záróvizsga előtt megkapja a dolgozat értékelését. A konzulens, aki az egyik értékelő, az értékelő lapon előre meghatároz egy elméleti tételt, amit a Hallgatónak a dolgozattal együtt be kell mutatnia a Záróvizsgán. A tételek listája letölthető innen: BA Záróvizsga Témakörök

 

A Záróvizsga egy két részből álló szóbeli vizsga

1. Műhelymunka dolgozat bemutatása

 • A korábban szabadon kiválasztott Műhelymunka dolgozat bemutatása
 • A dolgozatot 15 percben kell bemutatni Power Point (Prezi) segítségével.
 • Az előadás után a vizsgabizottság kérdéseket tesz fel az elméleti háttérrel és a kutatással kapcsolatban.

 

2. A megadott elméleti tétel bemutatása

 • Az elméleti tétel bemutatása 5 percben, a dolgozat bemutatásába integrálva
 • Az előadás után a vizsgabizottság kérdéseket tesz fel az elméleti témában. A hallgatónak mély megértésről és tudásról kell bizonyságot tennie az adott területen.

 

A Záróvizsga teljesítmény értékelése

Elméleti záróvizsga jegy (5 fokú értékelés)

 • Az elméleti tétel bemutatása és integrálása a saját kutatásba
 • A saját kutatás elméleti hátterének bemutatása
 • Az elméleti tétel és a saját kutatásra vonatkozó vizsgabizottsági kérdésekre adott válaszok

 

Szakdolgozat védés (5 fokú értékelés)

 • A saját kutatás bemutatása
 • A vizsgálatra vonatkozó kérdésekre adott reflexiók

 

Diplomajegy

A következő jegyek két tizedesjegyre kerekített matematikai átlaga:

 • Elméleti záróvizsga jegy
 • Szakdolgozat védés jegye
 • A kiválasztott dolgozat konzulensi és opponensi értékelésének átlaga
 • A szigorlati jegyek átlaga
 • Súlyozott tanulmányi átlag