BA Viselkedéselemző

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A pszichológia alapképzés során a hallgatók tudást szereznek az emberi természetről és az emberi csoportok működéséről; hogyan észlelünk, gondolkodunk, emlékezünk, érzünk, fejlődünk, miként alakítunk ki kapcsolatokat közvetlen és tágabb környezetünkkel, hogyan választunk párt, hogyan gondolkodunk magunkról és másokról. Az átfogó és általános ismeretek elsajátításával a hallgató viselkedéselemző diplomát szerez. A viselkedéselemző szakemberek birtokolják a pszichológia tudomány elméleti alapismereteit és alapvető módszereit, különböző szemléleti perspektíváit és alkalmazási területeit.

Az európai közoktatás standardizálása és az európai egyetemeken szerzett diplomák ekvivalenciája lehetővé teszi a hallgatók számára a mobilitást. Az egyetemi képzésben résztvevők áthallgathatnak külföldi egyetemekre, diplomájukat más országokban érvényesíthetik, akár a továbbtanulás akár a munkalehetőségek területén. A pécsi Pszichológia Intézet támogatja a hallgatók mobilitását, a szaktudás európai áramlását gazdag nemzetközi kapcsolataival, Erasmus, Socrates és más mobilitási ösztöndíj lehetőségeivel, nemzetközi és interdiszciplináris kutatócsoportokban való részvételével.

A pécsi képzés egyik sajátossága a hallgató és oktató közötti barátságos szakmai kapcsolat, amit az új oktatási rendszerrel megnövekedett hallgatói létszám ellenére is őriz. Hangsúlyt fektet a hallgatókkal folytatott szoros szakmai eszmecserére, a tehetséges hallgatók kutatói munkájának támogatására, kutatócsoportokban való aktív részvételére, az oktatáson kívüli közös nemcsak szakmai programokra (Filmklub, Pszichomikulás, Pszieszta, Pszichofarsang).

A pécsi alapképzés magyar nyelven nappali, illetve levelezős tagozaton folyik. 2006 óta angol nyelvű alapképzést is indítottunk, amely a pszichológiai ismeretek elsajátításán kívül az angol szakmai nyelv megszerzésére is lehetőséget biztosít nemzetközi hallgatói közegben.

........

I. év során bevezető és alapozó ismeretekkel (pszichológiai, biológiai, statisztikai, filozófiai, társadalomismereti),

II. év során a különböző pszichológiai területekkel (kognitív-, evolúciós-, szociál-, személyiség-, fejlődés-),

III. évben a szakterületek kutatási és gyakorlati alkalmazásaival ismerkedhetnek meg a hallgatók (iskolapszichológia, szervezetpszichológia, egészségpszichológia, kommunikáció).

.....

A megszerzett diploma garantálja azt a széleskörű ismeretet, amellyel a végzős diákok bármelyik európai egyetem pszichológia mesterképzésének hallgatói lehetnek, miközben Intézetünk Magyarország legszínesebb mesterképzési lehetőségét kínálja négy szakirányával.

.


.

! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Intézeti Tanács és a Kar vezetőségének közös döntése értelmében egyéni (kedvezményes) tanrend a Pszichológiai Intézetben nem adható, azt az intézet igazgatója és szakfelelőse nem támogatja, tekintettel az itt folyó képzés sajátosságaira.

.


.

A 2020/21. év őszi szemeszterének ZÁRÓVIZSGA információit itt találják! (frissítve: 2020. 10. 07.).

.


.

Egyéb dokumentumok, űrlapok, nyilatkozatok

megtekinthetőek és letölthetőek a Dokumentumok menüpontban.

.