Alkalmazott Pszichológia Doktori Program

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Programvezető: Dr. habil. Révész György, egyetemi docens

...........

Az alkalmazott pszichológia program körvonalai 2001-ben rajzolódtak ki; ebben az évben indult a Doktori Iskola 4. programjaként „A szocializációs környezet szervezetpszichológiai hatótényezői és pedagógiai-fejlesztési folyamatai” címmel. E program célja a szervezeti szocializáció pszichológiai és pedagógiai hatótényezőinek feltárása és elemzése volt. A program a globalizálódó világ egyik markánsan megjelenő pszichológiai és pedagógiai dilemmájára keresett választ: hogyan lehet korunkban megőrizni a szervezetek szocializációs szerepét, és ezen belül az iskola intézményének pszichológiai és pedagógiai funkcióját megőrizni?
2006-ban megalakult az önálló "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola, így a mi programunk arculata is megváltozott: a határterületi témák elhalványultak és markánsabbá vált a pszichológiai tartalom. Ezt fejezi ki az új megnevezés is (Alkalmazott Pszichológiai Program). Ezen belül természetesen továbbra is a szervezet pszichológiai témakörök a dominánsak. Az alkalmazott pszichológiai program keretében eddig 4 fő szerzett fokozatot és mintegy 20 fő azok száma, akik jelenleg hallgatói jogviszonyban vannak vagy fokozatszerzés előtt állnak.

.............

A program célja

Az Alkalmazott Pszichológia Doktori Program főként szervezet- és döntéspszichológiai valamint pedagógiai pszichológiai témakörökkel indult. Ma a program nyitott minden kreatív kutatási témára, melyek az alkalmazott pszichológia szélesebb spektrumába tartoznak. Sokszínűségét jelzi, egy megvédett dolgozat a gyermekbántalmazás témaköréből, a közeljövőben sorra kerülő gyógypedagógiai témájú dolgozat védése, egy jelenleg készülő kriminálpszichológiai dolgozat. De helyet kapott egy művészetpszichológiai téma is a zenei élmények befogadásának kutatásáról.

................

Gyakorlati megvalósítás

A képzés a hagyományos adatgyűjtési technikák mellett feladatának tekinti a kísérleti pszichológia, kognitív idegtudományok szemléletének, módszereinek alkalmazását az alkalmazott pszichológiai kutatási programokban. Ebben szerepet kaphatnak az egyetem (TTK, ÁOK) kutató laboratóriumai is. A program nyitott az Intézet többi programjával való együttműködésre is: hallgatóink rendszeresen abszolválnak kurzusokat a többi programban, azok hallgatói is rendszeres résztvevői a mi kurzusainknak. Ez a munkamód kiváló lehetőség a különböző érdeklődésű hallgatók számára. 

 ...................

Kutatási témák

  • Szervezet- és döntéspszichológia
  • Neveléslélektan
  • Tehetség azonosítás, -fejlesztés és -gondozás
  • Észlelési folyamatok, autizmus, tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia stb.)
  • Pervazív zavarok és megismerés
  • Gyermekbántalmazás
  • A pszichológia és a gyógypedagógia határterületei: fejlesztő- és prevenciós programok