Pécsi Tudományegyetem

Pszichológia Intézet

                        

   
   

Tájékoztató a klinikai szakképzésről

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 Vissza a Szakképzés oldalra

T Á J É K O Z T A T Ó

a klinikai szakpszichológusok számára meghirdetett egészségügyi felsőfokú szakirányú

SZAKKÉPZÉSRŐL

I. Költségtérítéses képzés

(2019)

.

.

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi (7624 Pécs Szigeti út 12), valamint a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (7624 Pécs Ifjúság út 6.) közös szakképzése.

.

A szak megnevezése:

a)       felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia (48 hónap)

b)       gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia (48 hónap)

A képzés szintje: egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés

A szak indításának oktatási formája: szakvizsgára felkészítő szakirányú szakképzés, amely elméleti blokkokban és gyakorlati keretben történik, folyamatos munkavégzés mellett (A gyakorlati képzés része.)

A képzési idő: 8 félév, összes óra szám: 1300 óra (400 óra elmélet, 900 óra gyakorlat)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

- felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

- gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

A képzés folyamatos, minden év szeptemberében indul első évfolyam.

Az oktatás önköltséges a tandíj az infláció mértékének megfelelően szemeszterenként változhat. A tandíj 170 000,- Ft / félév, és a szakvizsga díját nem tartalmazza.

Aktuális információk a Pszichológiai Intézet igazgatási ügyintézőjétől szerezhető: Maurerné Polhammer Andrea 72-503-600, mellék: 24560, email:  maurer @pte.hu

A képzésben való részvétel feltételei:

(A jelentkezési anyagához ezekről kell csatolnia az igazolásokat!)

  • Egyetemi MA fokozatú pszichológus diploma, illetve a korábbi öt éves képzésben megszerzett pszichológus egyetemi diploma
  • Klinikai (és/vagy mentálhigiéniai), egészségügyi teljes idejű, de legalább heti 20 órás munkaviszony igazolása, függetlenül attól, hogy állami-, magán- vagy voluntáris (nonprofit) szektorban tevékenykedik.
  • Szakmai önéletrajz.
  • Az alábbi tesztmódszerekkel kapcsolatos jártasság: MAWI vagy MAWGYI, MMPI, Rorschach-próba. 
  • Megkezdett önismereti pszichoterápiás tapasztalat szerzés a kiképző terapeuták regiszterében szereplő terapeutától.
  • A munkáltató javaslata, hozzájárulása (e célra rendszeresített űrlapon), magán szektorból jelentkezők esetén a hozzájárulást az illetékes ÁNTSZ szakfelügyelő pszichológus, illetve a Magyar Pszichológus Kamara (jelenleg e helyett a Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium) adhatja.
  • Munkaköri leírás.

A felvételi személyes beszélgetés formájában történik, mely a jelentkező szakmai tapasztalataira és motivációinak tisztázására irányul. A költségtérítéses képzés jelentkezési határideje: 2019. augusztus 01. Felvételi eljárás 2019. augusztus 26-27-28. A pontos időpontról minden jelentkezőt kiértesítünk postai és elektronikus úton. A felvételi időpontja nem módosítható.

 

.

.

 

 

II. Támogatott rezidensi rendszerben

 .

.

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidensi Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015 (VI.30) Kormány rendelet 17.§ (2) bekezdése szerinti keretszámok egyetemi régiók szerinti bontásában a következők:

2019

 

Debreceni Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Egyetemi utánpótlást

szolgáló keretszám

 

 szakpszichológus

 

6 fő

 

6 fő

 

6 fő

 

6 fő

 .

.

Jelentkezés és rendszerbevétel általános folyamatábrája PTE ÁOK és BTK

közös Klinikai szakpszichológus képzés EGYETEMI UTÁNPÓTLÁS (központi

foglalkoztatású rezidensi)* helyekre

.

.

 

Jelentkezés

Rendszerbevételi eljárás

Képzés

 

Mikor?

 

2019. augusztus 01-ig.

 

Pontos időpontról postai értesítés.

Kiküldő: PTE BTK Pszichológiai Intézet

 

Legkorábban az értesítést követően, szándéknyilatkozat elbírálása után

 

Hol / hova?

helyszín

 

 

PTE BTK Pszichológiai Intézet 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.

 

PTE BTK Rendszerbevételi

Bizottság

 

 

 

PTE BTK Pszichológiai Intézet Pécs, Ifjúság u. 6.

Munkavégzés helyszíne: akkreditált képzőhely.

 

Szükséges dokumentumok és  feltételek

 

Munkaviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok
Adatlap a szakképzési szerződés létesítéséhez

 

jelentkezéssel azonos

 

Feltételek:

• Szakképzési megállapodás (adatlap)

• Egyéni szakképzési munkaterv

• Rendszeres havi jelentés

(Jelentési kötelezettségek teljesítése)

 

 

 

 

 

 

 

 

* Támogatott rezidensi hely: A Jelölt az ÁEEK-val létesít munkaviszonyt, munkáltatói jogkört megosztva a PTE ÁOK-val,

mint elsődleges képzőhellyel a szakképzés teljes időtartamára, és a szakképzés teljes költségét a Minisztérium finanszírozza.