Pécsi Tudományegyetem

Pszichológia Intézet

                        

   
   

Személyiség- és Egészségpszichológia

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Programvezető: Prof. Kiss Enikő egyetemi tanár

Az 1997-ben alakult Személyiségpszichológia Program bázisán 2008-ban a pszichológus mesterképzés akkreditált szakirányainak megfelelően két program jött létre, ezek egyike a Személyiség- és egészségpszichológiai Doktori Program. A program a személyiség normális és patológiás folyamatainak megismerésére irányul, és az új graduális pszichológiai mesterképzés klinikai- és egészségpszichológiai valamint fejlődés- és klinikai gyermekpszichológiai szakirányaira épül. Meghatározó elemeiben a Pszichológiai Doktori Iskola korábbi Személyiségpszichológia képzési tervén alapul, a korábban is meglévő klinikai témaköröket (Önpusztítás - pszichopatológia - személyiség. Szuicid viselkedés megközelítései a neurobiológiától a kultúráig, Krízeológia, Transzgenerációs hatások) egészítettük ki az új képzési profilnak megfelelően az egészségpszichológia kurrens tárgyaival (így többek között: Krónikus megbetegedések egészségpszichológiája, A személyiség pozitív erőforrásai, A rezíliencia, Kutatási módszerek az egészségpszichológia területén). Az egészségpszichológiai témakör mellett újdonságot jelent, hogy a legújabb kutatási és módszertani kérdésekre nagyobb hangsúly helyeződik.

A program célja röviden összegezve a személyiségről, személyiségelméletekről alkotott átfogó kép kialakítása, amely a jelentős pszichológiai irányzatok és iskolák, valamint a nemzetközi empirikus kutatási eredmények ismereti integrációján alapul. A kutatások módszertanában fontos szerepet szánunk a hagyományosan klinikai megközelítés mellett a statisztikai eljárásokra épülő pszichometriai ismeretek elsajátítására és alkalmazására. 

A program célkitűzése

A program a személyiség normális és patológiás folyamatainak megismerésére irányul a klasszikus mélylélektani és az újabb leíró személyiségmodellek mentén. Képzési profilunkhoz kapcsolódva az egészségpszichológia témakörén belül elsősorban a krónikus betegségben szenvedő betegek pszichés működésének jellemzőit vizsgáljuk. Témáink között megtalálható a betegséggel való megküzdés az orvos-beteg kapcsolat jellemzőitől kezdődően a betegséggel való megküzdést célzó hatékony programok vizsgálatáig. Kutatjuk továbbá a reziliencia és a megküzdés protektív személyiségtényezőinek szerepét súlyos stressz esetében. Kutatásainkban emellett szerepet kap a különböző devianciák vizsgálata, elsősorban a szuicid viselkedés és krizeológia, valamint a felnőtt kötődés is.

 Gyakorlati megvalósítás

Pszichopatológiai témájú kutatásaink a PTE AOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájával történő együttműködés keretében zajlanak. Egészségpszichológiai témájú kutatásaink elindulását 2008-ban egy OTKA pályázat alapozta meg, amely lehetőséget adott arra, hogy a PTE Általános Orvostudományi Karán további kapcsolatokat építsünk ki. Nemcsak saját egyetemünkön, hanem országos szinten vannak kapcsolataink olyan egészségügyi intézményekkel, amelyek a klinikai és egészségpszichológiai kutatások hátteréül szolgálnak.

 Kutatási témák

Felnőtt kötődés, párkapcsolat

Deviancia, szuicid viselkedés és krizeológia

A személyiség patológiás aspektusainak vizsgálata

Szondi Lipót sorsanalízise és a Szondi-teszt

A krónikus megbetegedések egészségpszichológiája

A szülészet, nőgyógyászat pszichológiája, pszichoszomatikája

Reziliencia és a személyiség pozitív erőforrásai