Pécsi Tudományegyetem

Pszichológia Intézet

                        

   
   

Pszichológia mesterképzés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A képesítési követelményeknek megfelelően a mesterképzés célja olyan pszichológus szakemberek képzése, akik megszerzett pszichológiatudományi ismereteik birtokában tájékozottak a pszichológia több ágában. Ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit, és képesek ezeket az egyének, csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni. A mesterképzés befejezése után megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés és pszichológus szakképzés keretében történő folytatásához.

Mesterképzések:

Kognitív pszichológia 

Integratív elméleti és gyakorlati ismeretrendszer 

Kognitív, biológiai és evolúciós szemlélet és módszerek

Kutatás és gyakorlat (klinikum, iskolapszichológia)

Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia  

Fejlődéslélektan klinikai irányultságú oktatása

Kurrens fejlődéslélektani elméletek: kutatás és gyakorlat

Klinikai tapasztalatok megszerzése

Klinikai- és egészségpszichológia 

Klinikai- és az egészségpszichológia tudományterületének átfogó elméleti és gyakorlati ismeretei

Diagnosztikai-, terápiás- és kutatási módszerek

Klinikai, egészségmegőrzés és egészségfejlesztés területén gyakorlat

Társadalom- és szervezetpszichológia

Korszerű elméleti tudás, széles körű módszertani jártasság és gyakorlati ismeretek

Gazdasági életben és társadalmi szervezetekben alkalmazható gyakorlati tudás

Kutatási gyakorlat