Pécsi Tudományegyetem

Pszichológia Intézet

                        

   
   

Munkahelyi gyakorlat

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A gyakorlat célja

A gyakorlat célja, hogy a hallgatók a Pszichológia Intézet képzése során elsajátított elméleti tudásukat gyakorlati ismeretekkel egészítsék ki, szakmai tudásukat elmélyítsék, illetve ha erre lehetőség nyílik tudományos felkészültségüket a szervezet számára hasznos tevékenység végzésében bizonyítsák.

A gyakorlat javasolt területei

A Társadalom és Szervezetpszichológia MA szakirány hallgatói számára a gyakorlóhelyen megszerezhető tapasztalatok területe kettős: megismerkedni a szervezettel és megismerkedni a szervezetben végzett pszichológiai tevékenységgel.

A gyakorlatot biztosító szervezeteek több szektorban tevékenykedhetnek: államigazgatás, for-profit illetve non-profit szervezetek. Javasolt területek:

 • Szervezetek HR osztálya
 • Szervezeti és személyzeti tanácsadás
 • Büntetés-végrehajtás
 • Rendfenntartás
 • Államigazgatás különböző területei: pl. Állami Foglalkoztatási Hivatal, Családsegítő Központ
 • Civil szervezetek

A gyakorlat időtartama

120 óra, amit egyben, de megosztva is le lehet tölteni. A fogadó intézmény munkarendjének betartása mellett, a gyakorlatvezetővel történő egyeztetés alapján teljesítik a hallgatók a szakmai gyakorlatot.

Nappali szakon javasoljuk, hogy a hallgatók lehetőleg a 2. szemesztert követő nyáron teljesítsék a gyakorlatot annak érdekében, hogy a következő szemeszter kurzusait látogatni tudják.

A gyakorlatot az adott szemeszter vizsgaidőszakának végéig kell teljesíteni.

Követelmények a gyakorlóhellyel kapcsolatban

Elsődleges cél, hogy munka- szervezet szakpszichológus vezetésével valósuljon meg a gyakorlat, de minimum elvárás, hogy a gyakorlatvezető pszichológus diplomával rendelkezzen.

A gyakorlóhely biztosítása

Minden hallgatónak lehetősége van egyénileg gyakorló helyet keresni magának. Ez esetben be kell jelenteni a gyakorlóhelyet, megadva a gyakorlóhely és a gyakorlatvezető nevét, elérhetőségét. Intézményi szinten felvesszük vele a kapcsolatot és a gyakorlatról írásos megállapodást kötünk.

A nappali szakos hallgatóknak Pécsett és az országban több helyen is gyakorló helyet biztosítunk.

A levelezős hallgatóknak javasoljuk, hogy a helyismeret, saját érdeklődés, időbeosztás stb. miatt keressenek maguk számára gyakorlóhelyet. Ha ez nehézségbe ütközik, természetesen ehhez is segítséget nyújtunk.

A gyakorlat teljesítése

A gyakorlat végén írásos igazolást kell kérni a gyakorlat vezetőjétől.

A munkahelyi gyakorlat elismerésének további feltétele egy minimum 10 oldalas beszámoló elkészítése, amely a következő tartalmi elemeket tartalmazza:

 • Munkahelyi gyakorlat számára terepet biztosító szervezet bemutatása
 • Annak a szervezeti egységnek a bemutatása, ahol a hallgató a gyakorlatát töltötte.
 • A pszichológus helyének, szerepének bemutatása a szervezet életében.
 • A gyakorlóhelyen végzett pszichológiai tevékenységek bemutatása.
 • A hallgató által végzett tevékenységek bemutatása, a pszichológiai jellegű feladatok részletezésével.

A dolgozat formai követelményei: Times New Roman, 12 betűméret, legfeljebb 1,5-es sorköz.

A dolgozat és a gyakorlatvezetőtől kapott igazolás leadásának határideje legkésőbb az adott szemeszter vizsgaidőszakának utolsó napja előtt 10 nappal.

Egyéb

A gyakorlaton részt vevő hallgató a tudomására jutott személyes adatokat illetve üzleti titoknak minősülő adatot, tényt bizalmasan kezeli, azt harmadik személlyel nem közli.