Pécsi Tudományegyetem

Pszichológia Intézet

 

 

Kognitív pszichológia MA

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Meggyőződésünk, hogy a pszichológia olyan széles területet ölel fel az emberi viselkedés tanulmányozásában, hogy sikeres művelése csakis a különböző tudománykörök, paradigmák, elméleti keretek és módszerek együttes alkalmazásával érhető el. Ezt az elvet markánsan követjük a Kognitív és Evolúciós pszichológia szakirány területén. Az itt folyó képzés célja egy olyan integratív ismeretrendszer létrehozása, amely a modern pszichológiai kutatásokból táplálkozik. Egyszerre kíván foglalkozni a pszichológiai jelenségek mögött álló evolúciós stratégiákkal és a viselkedés közvetlen szabályozásában részt vevő genetikai, neurofiziológiai és kognitív folyamatokkal. Egyik alapvető célja a magas szintű, modern tudományos kutatásra való felkészítés, ugyanakkor hangsúlyt helyez a klinikai pszichológiával való szoros együttműködésre, nevezetesen a mentális és viselkedési zavarok biológiai (genetikai, idegrendszeri) és kognitív aspektusainak korszerű eszközökkel és eljárásokkal történő tanulmányozására.

A Kognitív és Evolúciós pszichológiai szakirány valójában három nagy területre oszlik:

• Biológiai pszichológia, amely a fejlődéslélektani kognitív idegtudománytól kezdve a szociális kapcsolatok neuropszichológiáján keresztül a normális és a kóros viselkedés neurobiológiájáig terjed.

• Evolúciós pszichológia, amely a szociális kapcsolatok, fejlődés, párválasztás evolúciós programjait, „algoritmusait” vizsgálja.

• Kognitív pszichológia, amely az emberi észlelés, megismerés és érzelmek, továbbá a nyelv és gondolkodás területét járja körül.

Felfogásunk szerint a három terület nem különül el élesen, hanem ellenkezőleg, ezek együtt alkotják a modern kognitív tudomány alapjait. A Kognitív pszichológiai szakirány egyrészt azokat a hallgatókat várja, akik a pszichológiai kutatásban, illetve a pszichológia oktatásában szeretnének tevékenykedni. Másrészt viszont azokat is, akik a klinikai pszichológia kognitív irányzatait, ezen belül a hallatlanul gyorsan fejlődő és izgalmas perspektívákat kínáló idegrendszeri kutatásokat szeretnék megismerni. Szerte a világon napjaink klinikai gyakorlatában ezek a kognitív-biológiai ismeretek és modellek alapvető szerepet játszanak a mentális rendellenességekkel élő emberek diagnosztizálásában és kezelésében