Pécsi Tudományegyetem

Pszichológia Intézet

                        

   
   

Fejlődés és Klinikai Pszichológia

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Programvezető: Prof. Dr. Péley Bernadette, egyetemi tanár

A program a személyiség fejlődés normális és patológiás folyamatainak megismerésére irányul. Részben a Pszichológiai Doktori Iskola korábbi Személyiség pszichológia programján alapul, amennyiben a személyiség fejlődést továbbra is a kulturális jelentésalkotási folyamatokkal összefüggésben tanulmányozza. Ezt a megközelítést azonban összekapcsolja a fejlődési pszichopatológia újabb eredményeivel egyebek között a trauma feldolgozás és az emlékezet kognitív neuropszichológiája területén. A programba több fiatal, az elmúlt öt évben fokozatot szerzett oktató kapcsolódott be. A klinikai pszichológiai témakörben a terápiás hatások tudományos elemzése áll a középpontban. Ezen a területen a PTE pszichológiai Intézetében kidolgozott és nemzetközileg elterjedt narratív pszichológiai elemzési eljárások fejlesztésére és alkalmazására törekszünk. A program az új pszichológia MA klinikai- és egészségpszichológiai valamint fejlődés- és klinikai gyermekpszichológiai szakirányaira épül, de továbblépési lehetőséget kínál a klinikai szakpszichológia szakképzésben diplomát szerzettek számára is.

A program célkitűzése

A program célja a személyiségfejlődés olyan modelljének kialakítása, amely a jelentős pszichológiai irányzatok és iskolák, valamint az empirikus adatok integrációját célozza meg. Ez a szemlélet a fejlődést teljes életen át tartó folyamatnak gondolja el, és a fejlődési elakadásokat, pszichopatológiai folyamatokat is ebben a kontextusban értelmezi. A kutatások módszertanában olyan eljárások ki- és átdolgozása történik, amelyek a klinikai gyakorlat számára is értelmezhetőek (pl. kapcsolati mintázatok, élettörténeti elbeszélések, interjúk). 

Gyakorlati megvalósítás

A képzés során a hallgatók megismerkednek a fejlődés és a pszichopatológiai jelenségek idegtudományi és evolúciós vonatkozásaival, valamint a korai tapasztalatok fejlődésre gyakorolt hatásaival és következményeivel. A képzésben – a kutatások módszertanával összhangban – hangsúlyt fektetünk az élményszerveződés szintjeire és módjaira is. A klinikai pszichológiai témakörben a terápiás hatások tudományos elemzése áll a középpontban. Ezen a területen a PTE Pszichológiai Intézetében kidolgozott és nemzetközileg elterjedt narratív pszichológiai elemzési eljárások fejlesztésére és alkalmazására törekszünk.

  

Kutatási témák

 Kötődés és pszichoterápiás kapcsolat

Machiavellizmus és fejlődési pszichopatológia

Kötődés Istenhez

Szülő – gyerek interakciók és élményszerveződés, közös történetalkotás

Személyiségfejlődés és élettörténeti elbeszélés

Pszichoterápiás hatékonyságvizsgálatok

Narratív pszichológia

Számítógépes kvalitatív és kvantitatív szövegelemzés

Gyermekbántalmazás, trauma, transzgenerációs hatások