Pécsi Tudományegyetem

Pszichológia Intézet

                        

   
   

DOKTORI ISKOLA

Nyomtatóbarát változatPDF változat

.

..

.

.

.

Felvételi felhívás doktori képzésekre

a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán

a 2018/2019.  tanévre

 


Pszichológia Doktori Iskola

-         Személyiség- és Egészségpszichológia Program

-         Fejlődés- és Klinikai Pszichológia Program

-         Szociálpszichológia Program

-         Elméleti Pszichoanalízis Program

-         Evolúciós és Kognitív Pszichológia Program

-         Alkalmazott Pszichológia Program

 

 

A jelentkezés feltételei:

 

a)    Kitöltött, aláírt jelentkezési lap. (Olvashatóan – géppel készített vagy nyomtatott nagybetűkkel – kitöltött, a hivatalos okmányokkal megegyező adatokat tartalmazó jelentkezési lapokat fogadunk csak el.) Az űrlap letölthető ITT vagy beszerezhető a programokat szervező tanszékeken, illetve a Doktori Irodában.

b)   Legalább jó rendű egyetemi/MA oklevél másolata; külföldi felsőoktatási intézményben kiállított MA oklevél esetén magyar fordítás; külföldi felsőoktatási intézményben kiállított nem MA oklevél esetén az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának határozata a végzettségi szint MA végzettségként történő elismeréséről. A felvételi évében végző egyetemi hallgatók esetén Tanulmányi Osztály által kiállított igazolást kötelező csatolni arról, hogy az oklevél kiadható (az oklevél kézhezvételét követően a másolatot haladéktalanul el kell juttatni a Doktori Irodába).

Továbbá minden olyan oklevél esetében, amely nem tartalmaz minősítést, csatolni kell a tanulmányi eredményeket tartalmazó dokumentumot (igazolást vagy leckekönyvet), záróvizsga eredményének igazolását.

c)    Nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata: legalább egy középfokú "C" típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsga az alábbi nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, portugál, japán, kínai. 

Az Irodalomtudományi Doktori Iskolába jelentkező hallgatók közül azoknak, akik a környező országok valamelyikében szereztek egyetemi oklevelet, az Iskola elismeri a felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő nyelvi ismereteket szerb, horvát, szlovén, szlovák és román nyelvből.

A 87/2015. kormányrendelet 62. § (11) és a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 80. §. (12) értelmében jelenleg a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát csatolni kötelező v. folyamatban lévő nyelvvizsga esetén legkésőbb a szóbeli meghallgatás időpontjáig pótolni kell.

d)   Tudományos (szakmai) önéletrajz, publikációs jegyzék.

e)    Két szakmai ajánlás csak az Alkalmazott Nyelvészeti, valamint a Nyelv és Kommunikáció Programnál.

f)    A tervezett kutatási téma minimum 5000, maximum 20 000 n terjedelmű leírása.

g)   Valamennyi munkahellyel rendelkező jelentkező részéről a munkaadó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a doktorandusz hallgatói jogviszony létesítéséhez, és lehetővé teszi a doktori tanulmányok folytatását, munkaidő-kedvezménnyel vagy a feladatok átcsoportosításával. Amennyiben a jelentkező munkabeosztása kötetlen és így kedvezmény biztosítására nincs szükség, vagy a jelentkező más módon (szabadsága terhére) oldja meg részvételét a doktori képzésben úgy azt kérjük igazolni / ilyen értelemben nyilatkozni. (Az önköltséges pályázók esetében heti egy napon, a konzultációkon való részvételhez szükséges időt kell biztosítani).

h)   A jelentkezési díj befizetését igazoló dokumentum, melyet a pályázathoz csatolni kell.

 

A jelentkezési díj 9000 Ft.

Átutalási információk a jelentkezési díj befizetéséhez:

PTE bankszámlaszám: 10024003-00282716-00000000

(Magyar Államkincstár   IBAN: HU86 10024003-00282716-00000000   SWIFT: MANEHUHB )

A közlemény rovatba feltétlenül kerüljön be: „……  munkaszámra PhD felvételi eljárási díj” (és annak a neve, akinek az eljárására vonatkozik a díj befizetése)

 

munkaszámok:

Pszichológia Doktori Iskola

140134

 

 A doktori képzésben ösztöndíjasként (korlátozott számban) vagy önköltséges formában lehet részt venni. (Aki a jelentkezési lapon az önköltséges finanszírozási formát nem jelöli meg lehetségesként, és a felvételi rangsorban az igen alacsony ösztöndíjas keretszámba nem kerülhet be, az nem nyer felvételt akkor sem, ha egyébként a szakmai felvételi követelményeknek mindenben megfelel.)

Az ösztöndíjak és az önköltséges képzési díjak összegét a doktori képzésről és fokozatszerzésről szól tájékoztatóban találják meg.

 

A pályázatokat a PTE BTK Doktori Irodába kell eljuttatni 2016. május 31-ig,  a következő címen: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kari Hivatal, Doktori Iroda, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. „D” épület 104.

A doktori képzésre a felvételi eljárás az adott doktori iskola keretein belül zajlik, az írásos jelentkezési feltételek teljesítése után szóbeli felvételi vizsga június hónap folyamán várható (doktori iskolánként eltérő időpontokban). A jelentkezőket a szervezők értesítik a szóbeli meghallgatás pontos időpontjáról és helyéről.

 

Telefonszámok és e-mail címek:

-          Pszichológia Doktori Iskola: 72/503-600/24109; e-mail: velosy.anita@pte.hu

 

További általános információk kérhetők a Bölcsészettudományi Kar Doktori Irodájában: 72/503-600 24527-es mellék, vagy a horvath.judit@pte.hu címen.

 

Kérjük, feltétlenül olvassa el a doktori képzésről és fokozatszerzésről szóló tájékoztatót ITT!

 

A PhD felvételi eljárásra a (2015. december 12-én kihirdetett) 2015. évi CCVI. törvénnyel módosított Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján kerül sor. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet megjelenése (vagy bármilyen egyéb jogszabályi változás) a felvételi eljárás lefolytatására befolyással lehet.