Pécsi Tudományegyetem

Pszichológia Intézet

                        

   
   

BA Viselkedéselemző

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Pszichológia alapképzés során a hallgatók tudást szereznek az emberi természetről és az emberi csoportok működéséről; hogyan észlelünk, gondolkodunk, emlékezünk, érzünk, fejlődünk, miként alakítunk ki kapcsolatokat közvetlen és tágabb környezetünkkel, hogyan választunk párt, hogyan gondolkodunk magunkról és másokról. Az átfogó és általános ismeretek elsajátításával a hallgató viselkedéselemző diplomát szerez. A viselkedéselemző szakemberek birtokolják a pszichológia tudomány elméleti alapismereteit és alapvető módszereit, különböző szemléleti perspektíváit és alkalmazási területeit.

Az európai közoktatás standardizálása és az európai egyetemeken szerzett diplomák ekvivalenciája lehetővé teszi a hallgatók számára a mobilitást. Az egyetemi képzésben résztvevők áthallgathatnak külföldi egyetemekre, diplomájukat más országokban érvényesíthetik, akár a továbbtanulás akár a munkalehetőségek területén. A pécsi Pszichológia Intézet támogatja a hallgatók mobilitását, a szaktudás európai áramlását gazdag nemzetközi kapcsolataival, Erasmus, Socrates és más mobilitási ösztöndíj lehetőségeivel, nemzetközi és interdiszciplináris kutatócsoportokban való részvételével.

A pécsi képzés egyik sajátossága a hallgató és oktató közötti barátságos szakmai kapcsolat, amit az új oktatási rendszerrel megnövekedett hallgatói létszám ellenére is őriz. Hangsúlyt fektet a hallgatókkal folytatott szoros szakmai eszmecserére, a tehetséges hallgatók kutatói munkájának támogatására, kutatócsoportokban való aktív részvételére, az oktatáson kívüli közös nemcsak szakmai programokra (Filmklub, Pszichomikulás, Pszieszta, Pszichofarsang).

A pécsi alapképzés magyar nyelven nappali, illetve levelezős tagozaton folyik. 2006 óta angol nyelvű alapképzést is indítottunk, amely a pszichológiai ismeretek elsajátításán kívül az angol szakmai nyelv megszerzésére is lehetőséget biztosít nemzetközi hallgatói közegben.

I. év Bevezető és alapozó ismereteket (pszichológiai, biológiai, statisztikai, filozófiai, társadalomismereti)

II.év során a különböző pszichológiai területekkel (kognitív-, evolúciós-, szociál-, személyiség-, fejlődés-),

III. évben a szakterületek kutatási és gyakorlati alkalmazásaival ismerkedhetnek meg a hallgatók (iskolapszichológia, szervezetpszichológia, egészségpszichológia, kommunikáció).

A megszerzett diploma garantálja azt a széleskörű ismeretet, amellyel a végzős diákok bármelyik európai egyetem pszichológia mesterképzésének hallgatói lehetnek, miközben Magyarország legszínesebb mesterképzési lehetőségét kínálja négy szakirányával.